Kierownik UO UKSW w Paryżu

W dniach 8-9 marca kierownik Uniwersytetu Otwartego dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu gdzie wziął udział w posiedzeniu Zarządu Zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego Raoula i Madelaine Follereau. Podczas spotkania rozmawiano między innymi na temat organizacji konferencji poświęconej pastoralnym i etycznym aspektom walki z trądem na świecie oraz planowanego na rok 2017 kolokwium poświęconemu szeroko pojętemu dziedzictwu Raoula Follereau.

Czytaj więcej »

Dr K. Szałata na pogrzebie ks. prof. Patrick'a de Laubier

We środę 2 marca 2016 r. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w pogrzebie ks. prof. Patrick'a de Laubier. Zmarły profesor był wielką postacią kościoła francuskiego, szwajcarskiego i powszechnego. Był absolwentem wydziału nauk politycznych i społecznych Paris Panthéon-Assas. Studiował też na uniwersytecie w Harwardzie. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Departamentu Socjologii Uniwersytetu w Genewie. Wykładał również na Uniwersytecie we Fryburgu, Uniwersytecie Pedagogicznym w Moskwie i Uniwersytecie Lateranum w Rzymie. Ale nade wszystko prof. de Laubier znany był z wielkiego zaangażowania w życie Kościoła powszechnego.

Czytaj więcej »

Szkoła katedralna jako miejsce wzrastania w wierze

Pod takim hasłem odbyła się lutowa sesja Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku. Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza św. w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą odprawił o. prof. Jacek Salij OP. Po mszy świętej goście z Polski zwiedzili dawną siedzibę Radziwiłłów w Ołyce, gdzie znajduje się jedna z najpiękniejszych świątyń Wołynia bazylika Trójcy Świętej.

Czytaj więcej »

Personalizm w Colloquia Gostiniensia

We środę 24 lutego 2016 r. w ramach kolejnego spotkania w Colloquia Gostiniensia UO UKSW ks. prof. Bogumił Gacka MIC przedstawił wykład na temat personalizmu chrześcijańskiego, który  polega na afirmowaniu Osobowego Boga i nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, wyznacza prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, wymiaru moralnego przed wymiarem ekonomicznym, pracy przed kapitałem i miłosierdzia przed sprawiedliwością (Jan Paweł II).

Czytaj więcej »

Chrześcijanin wobec wyzwań liberalizmu

We czwartek 18 lutego br. w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary UO UKSW odbyła się kolejna sesja poświęcona wyzwaniom liberalizmu w świetle nauki kościoła katolickiego. Podczas spotkania w wypełnionej po brzegi auli Jana Pawła II w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce, które poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wykład Chrześcijanin wobec liberalizmu wygłosił koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW ks. prof. Henryk Skorowski SVD.

Czytaj więcej »

Światowy Dzień Chorego z udziałem ks. abpa Henryka Hosera

We czwartek 11 lutego br.  Uniwersytet Otwarty UKSW we współpracy z Fundacją Polską Raoula Follereau, 58 Szczepem ZHR oraz Caritas zorganizował w szpitalu Dziecięcym im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie uroczyste obchody Światowego Dnia Chorego. Spotkanie z udziałem Jego Ekscelencji ks. abpa Henryka Hosera rozpoczęła uroczysta akademia zorganizowana w wypełnionej przez chore dzieci świetlicy szpitalnej, którą poprowadził dr Kazimierz Szałata.

Czytaj więcej »

Z udziałem ks. abpa Henryka Hosera Inauguracja Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary

We wtorek 26 stycznia br. rozpoczęła swoją działalność Warszawsko-Praska Akademia Wiary Uniwersytetu Otwartego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Uroczysta inauguracja z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera oraz przedstawicieli władz Uczelni odbyła się w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce. Po mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Hosera, który również wygłosił kazanie, słuchacze Akademii otrzymali indeksy oraz złożyli ślubowanie.

Czytaj więcej »

63 Światowy Dzień Trędowatych 31 stycznia 2016

Trąd jest jedną z najstarszych i najokrutniejszych chorób, jakie zna ludzkość. Jest symbolem  nieszczęścia człowieka. Przez całe stulecia trędowaci byli traktowani jak ludzie umarli za życia i mogli liczyć co najwyżej na pomoc najodważniejszych misjonarzy. W latach czterdziestych ubiegłego stulecia sługa Boży Raoul Follereau wraz z siostrą Eugenią Ravasio ze zgromadzenia Matki Bożej od Apostołów postanowili zmienić ich los, doskonale zdając sobie przy tym sprawę z wagi przedsięwzięcia.

Czytaj więcej »

Boże Narodzenie 2015

W swojej nieskończonej miłości Chrystus stał się tym,

kim jesteśmy my, abyśmy my stali się w pełni tym, kim jest On.

św. Ireneusz, „List z Cochabamby” Czytaj więcej »

Nie żyje jeden z liderów Szkoły Katedralnej w Łucku

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. dra Eugeniusza Szymonowicza, wspaniałego lekarza i humanisty, który był jednym z liderów Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku na Ukrainie. Pan Doktor zadziwiał nas wszystkich nie tylko swoją wiedzą medyczną, ale i filozoficzno-teologiczną, swoją serdecznością, delikatnością a nade wszystko mądrością. To wielka strata dla Szkoły Katedralnej w Łucku, dla środowiska polonijnego i lekarskiego naszych Wschodnich Kresów. Jego postawa godnej walki z ciężką chorobą a także stała wrażliwość na cierpienie innych, będzie dla nas wszystkich niedoścignionym wzorem.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Doktorowi Szymonowiczowi wszelki trud związany ze służbą na rzecz kościoła katolickiego na Wołyniu, którego troską była zawsze posługa na rzecz chorych i cierpiących. Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach