Upomnienie braterskie w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa

Upomnienie braterskie, jako jeden z uczynków miłosierdzia, było tematem marcowego spotkania w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa, które otworzył wykład ks. prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego z Wydziału Teologicznego UKSW.

Czytaj więcej »

Pochód islamu w Colloquia Gostiniensia UO UKSW

Marcowa sesja Uniwersytetu Otwartego UKSW realizowana w ramach Colloquia Gostiniensia poświęcona była obecności islamu w Europie. Wykład wprowadzający wygłosił ks. prof. Józef Grzywaczewski z Wydziału Teologicznego UKSW. Ks. Profesor przedstawił historię islamu i jego ekspansji na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Europie. Przypomniał także historię państwa Osmańskiego. Jak zaznaczył, pochodowi islamu zawsze towarzyszyła jakaś słabość kolejnych narodów.

Czytaj więcej »

Jak dziś mówić o Bogu

Pod takim hasłem odbyła się 17 marca br. kolejna sesja w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary w Zielonce koło Warszawy. Gościem spotkania, które prowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata był ks. prof. Jan Kazimierz Przybyłowski. W swoim wykładzie ksiądz profesor zarysował podstawy doktrynalne przepowiadania dziś Słowa Bożego.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW w Paryżu

W dniach 8-9 marca kierownik Uniwersytetu Otwartego dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu gdzie wziął udział w posiedzeniu Zarządu Zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego Raoula i Madelaine Follereau. Podczas spotkania rozmawiano między innymi na temat organizacji konferencji poświęconej pastoralnym i etycznym aspektom walki z trądem na świecie oraz planowanego na rok 2017 kolokwium poświęconemu szeroko pojętemu dziedzictwu Raoula Follereau.

Czytaj więcej »

Dr K. Szałata na pogrzebie ks. prof. Patrick'a de Laubier

We środę 2 marca 2016 r. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w pogrzebie ks. prof. Patrick'a de Laubier. Zmarły profesor był wielką postacią kościoła francuskiego, szwajcarskiego i powszechnego. Był absolwentem wydziału nauk politycznych i społecznych Paris Panthéon-Assas. Studiował też na uniwersytecie w Harwardzie. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Departamentu Socjologii Uniwersytetu w Genewie. Wykładał również na Uniwersytecie we Fryburgu, Uniwersytecie Pedagogicznym w Moskwie i Uniwersytecie Lateranum w Rzymie. Ale nade wszystko prof. de Laubier znany był z wielkiego zaangażowania w życie Kościoła powszechnego.

Czytaj więcej »

Szkoła katedralna jako miejsce wzrastania w wierze

Pod takim hasłem odbyła się lutowa sesja Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku. Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza św. w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą odprawił o. prof. Jacek Salij OP. Po mszy świętej goście z Polski zwiedzili dawną siedzibę Radziwiłłów w Ołyce, gdzie znajduje się jedna z najpiękniejszych świątyń Wołynia bazylika Trójcy Świętej.

Czytaj więcej »

Personalizm w Colloquia Gostiniensia

We środę 24 lutego 2016 r. w ramach kolejnego spotkania w Colloquia Gostiniensia UO UKSW ks. prof. Bogumił Gacka MIC przedstawił wykład na temat personalizmu chrześcijańskiego, który  polega na afirmowaniu Osobowego Boga i nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, wyznacza prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, wymiaru moralnego przed wymiarem ekonomicznym, pracy przed kapitałem i miłosierdzia przed sprawiedliwością (Jan Paweł II).

Czytaj więcej »

Chrześcijanin wobec wyzwań liberalizmu

We czwartek 18 lutego br. w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary UO UKSW odbyła się kolejna sesja poświęcona wyzwaniom liberalizmu w świetle nauki kościoła katolickiego. Podczas spotkania w wypełnionej po brzegi auli Jana Pawła II w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce, które poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wykład Chrześcijanin wobec liberalizmu wygłosił koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW ks. prof. Henryk Skorowski SVD.

Czytaj więcej »

Światowy Dzień Chorego z udziałem ks. abpa Henryka Hosera

We czwartek 11 lutego br.  Uniwersytet Otwarty UKSW we współpracy z Fundacją Polską Raoula Follereau, 58 Szczepem ZHR oraz Caritas zorganizował w szpitalu Dziecięcym im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie uroczyste obchody Światowego Dnia Chorego. Spotkanie z udziałem Jego Ekscelencji ks. abpa Henryka Hosera rozpoczęła uroczysta akademia zorganizowana w wypełnionej przez chore dzieci świetlicy szpitalnej, którą poprowadził dr Kazimierz Szałata.

Czytaj więcej »

Z udziałem ks. abpa Henryka Hosera Inauguracja Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary

We wtorek 26 stycznia br. rozpoczęła swoją działalność Warszawsko-Praska Akademia Wiary Uniwersytetu Otwartego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Uroczysta inauguracja z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera oraz przedstawicieli władz Uczelni odbyła się w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce. Po mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Hosera, który również wygłosił kazanie, słuchacze Akademii otrzymali indeksy oraz złożyli ślubowanie.

Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach