Kolejny cykl wykładów w ramach Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie

Serdecznie zapraszamy na kolejną sesję w w ramach Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie, która odbędzie się w niedzielę 18 stycznia 2015 r. o godz. 15.00. Miejsce spotkania: Hotel Ukraina ul. Słowackiego 2, Łuck. Temat sesji: Wiara w życiu człowieka.

Pobierz program

O cnotach obywatelskich w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW

„Cnoty obywatelskie – wyzwanie współczesnej polityki” to tytuł ostatniego wieczoru w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW. Spotkanie, którego uczestnikami byli studiujący na warszawskich uczelniach stypendyści ze Wschodu rozpoczęła Msza św. w kaplicy Res sacra miser przy Krakowskim Przedmieściu 62. Mszę św. odprawili ks. dr hab. Jacek Grzybowski z UKSW oraz sekretarz sekretariatu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża. Podczas drugiej części spotkania, które otworzył kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata uczestnicy wysłuchali wykładu ks. dra hab. Jacka Grzybowskiego na temat cnót obywatelskich.

Czytaj więcej »

O trudnych wyborach w Akademii ABC Chrześcijaństwa

Człowiek wobec trudnych wyborów moralnych w sytuacjach granicznych, to temat spotkania, jakie miało miejsce w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa UO UKSW we wtorek 16 grudnia. Spotkanie poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata. Było to, jak powiedział prelegent przedłużenie refleksji nad rolą ludzkiego sumienia w wyborach uwikłanych w trudne konteksty prawne, polityczne i społeczne.

Czytaj więcej »

O kulturze obrazka w Akademii Cnót Obywatelskich

Jak się wybronić przed ideologią obrazka?- to pytanie któremu został poświęcony wieczór w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW 17 grudnia br. w sali św. Wincentego przy warszawskiej bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Jak powiedział prowadzący spotkanie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, żyjemy w czasach przełomu w naszej kulturze, która powoli rezygnuje z utrwalanego w piśmie dyskursu na rzecz prezentowanego przez telewizję i internet obrazka. W ten sposób przekazywany komunikat nie odwołuje się już do naszego rozumu a do samych tylko emocji. Gość spotkania red. Tomasz Terlikowskidyrektor Telewizji Republika w sposób niezwykle atrakcyjny, oparty na przykładach, przedstawił skutki tej transformacji kulturowej.

Czytaj więcej »

O szczęściu w Akademii Formacji Chrześcijańskiej

Filozoficzne koncepcje szczęścia były przedmiotem spotkania w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW zorganizowanej wspólnie z Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, z myślą o stypendystach ze Wschodu studiujących na warszawskich uczelniach. Spotkanie w kaplicy Res sacra miser przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. Leszka Kryżę. W drugiej części spotkania wykład na temat szczęścia wygłosił kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata.

Czytaj więcej »

Dylematy moralne w Akademii Dialogu Społecznego

Trudne dylematy moralne związane z historią pułkownika Ryszarda Kuklińskiego były przedmiotem kolejnego spotkania, jakie miało miejsce we czwartek 11 grudnia br. w Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie poprzedziła wizyta kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW dra Kazimierz Szałaty u nowego, kilka dni wcześniej zaprzysiężonego burmistrza miasta pana Jerzego Bauera. Podczas spotkania w magistracie rozmawiano na temat perspektyw dalszej współpracy naszej uczelni z miastem, w ramach wspólnie powołanej Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW ekspertem Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, jako ekspert korporacyjnej komisji etyki, wziął udział w zorganizowanym w dniach 5-6 grudnia br. w hotelu Marriott w Warszawie IV Krajowym Zjeździe Diagnostów Laboratoryjnych. Oparta na najnowszych osiągnięciach szeroko pojętej nauki, dynamicznie rozwijająca się diagnostyka laboratoryjna w sposób istotny przyczynia się do rozwoju medycyny współczesnej, otwierając przed nią nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.

Czytaj więcej »

Uniwersytet Otwarty UKSW na XIV Dniach Nauki w Zielonce

W dniach 4-5 grudnia br. w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce koło Warszawy odbyły się organizowane już po raz czternasty „Dni Nauki”. Tym razem spotkanie, w którym wzięło udział kilkuset uczniów z okolicznych szkół średnich zorganizowane zostało przy współudziale Uniwersytetu Otwartego UKSW pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora naszej Uczelni ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego.

Czytaj więcej »

Współpraca z Francją

W dniach 30.11- 2.12 br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW przebywał w Paryżu gdzie odbył kilka spotkań dotyczących współpracy z instytucjami francuskimi zainteresowanymi upowszechnianiem nauki społecznej kościoła oraz propozycją naszej oferty dydaktycznej w postaci zainaugurowanej Szkoły katedralnej w Łucku. W niedzielę spotkał się z przewodniczącym komisji Episkopatu Francji do spraw stosunków międzyreligijnych i nowych ruchów religijnych bpem Michelem Dubostem. W poniedziałek wziął udział w posiedzeniu Zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego Raoula Follereau, który przygotowuje międzynarodową sesję naukową poświęconą myśli francuskiego humanisty. Dr Kazimierz Szałata rozmawiał też o współpracy z Réseau Académique International Francophone Jean Pierrem Audoyer na temat określenia zasad i możliwości współpracy z UKSW realizowanej zarówno w kraju jak i u naszych wschodnich sąsiadów.

Pod patronatem Rektora UKSW Inauguracja Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie

W ostatnią niedzielę 23 listopada br. w liturgiczne Święto Chrystusa Króla w Łucku na Ukrainie odbyła się uroczysta Inauguracja Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego UKSW. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą sprawował proboszcz katedry ks. Paweł Chomiak. Uroczysta sesja inauguracyjna odbyła się w sali konferencyjnej Hotelu Ukraina. Przybyłych gości, wśród których znaleźli się między innymi: konsul Generalny Rzeczpospolitej w Łucku pani Beata Brzywczy, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki dr Nina Poremska, prezes Stowarzyszenia Sztuki Polskiej „Barwy KresoweJerzy Rolinger, redaktor naczelny „Wołyńskiej GazetyWłodzimierz Danyliuk, prezes „Lutsk Jazz ClubOleg Bakowski także znany na Wołyniu lekarz humanista, ordynator wojewódzkiego szpitala psychiatrycznego dr Jewgieniusz Szymanowicz oraz ordynator szpitala chorób zakaźnych dr Jurij Waleckii ordynator oddziału ginekologii inwazyjnej – konsultant ginekologii i położnictwa w Łucku dr Anna Kolesnik przywitał prezes Stowarzyszenia lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu dr Sergiusz Prokopiuk. Następnie pomysłodawca projektu Szkoły Katedralnej w Łucku, kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przedstawił reprezentowany przez siebie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jego historię, specyfikę i misję społeczną wyznaczoną ideałami swego patrona. Dr Szałata poinformował o możliwościach studiowania w UKSW zapraszając przyszłych kandydatów do kontaktu z Uniwersytetem Otwartym UKSW otwierającym swoją działalność w Łucku. Kierownik UO UKSW przedstawił także gratulacje, jakie skierowali do uczestników uroczystości Jego magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński oraz biskup diecezji warszawsko-praskiej Jego Ekscelencja ks. abp Henryk Hoser.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach