O nowoczesnym ateizmie w Płońskiej Akademii UO UKSW

We wtorek 27 stycznia w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa Uniwersytetu Otwartego UKSW odbyło się kolejne spotkanie poświęcone współczesnym obliczom ateizmu. We wprowadzeniu do wykładu ks. prof. Jacka Grzybowskiego kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata przypomniał przesłanie obchodzonego w ostatnią niedzielę stycznia Światowego Dnia Trędowatych, który jest poświęcony „walce z trądem i wszelkim trądem”.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW na pogrzebie André Récipon w Paray le Moniale

We wtorek 21 stycznia 2015r. kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w pogrzebie syna duchowego sługi Bożego Raoula Follereau ś. p. André Récipon. Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza św. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paray le Moniale (miejsce objawień Marguerite-Marie Alacoque), w której oprócz rodziny zmarłego uczestniczyli przedstawiciele ruchu Follereau z kilku krajów Europy i Afryki.

Czytaj więcej »

Czy człowiek może żyć bez wiary? Styczniowa Sesja w Szkole Katedralnej UO UKSW w Łucku

W niedzielę 18 stycznia br. odbyła się styczniowa sesja w Szkole Katedralnej UO UKSW w Łucku na Ukrainie. Tematem kolejnego cyklu wykładów była „Wiara w życiu człowieka”. Spotkanie rozpoczęła msza św. w katedrze pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła, którą odprawił ks. proboszcz Paweł Chomiak.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW w Genewie

W dniach 12-14 stycznia br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w uroczystym spotkaniu Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie. Uroczystą sesję jubileuszową zorganizowaną z okazji 80 urodzin założyciela Centrum ks. prof. Patricka de Laubier, który czasowo przebywa na leczeniu rozpoczęła msza św., którą w kaplicy Kantonalnego Szpitala Uniwersyteckiego odprawił biskup Genewy, Lozanny i Fryburga mgr Chares Morerod.

Czytaj więcej »

Kolejny cykl wykładów w ramach Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie

Serdecznie zapraszamy na kolejną sesję w w ramach Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie, która odbędzie się w niedzielę 18 stycznia 2015 r. o godz. 15.00. Miejsce spotkania: Hotel Ukraina ul. Słowackiego 2, Łuck. Temat sesji: Wiara w życiu człowieka.

Pobierz program

O cnotach obywatelskich w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW

„Cnoty obywatelskie – wyzwanie współczesnej polityki” to tytuł ostatniego wieczoru w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW. Spotkanie, którego uczestnikami byli studiujący na warszawskich uczelniach stypendyści ze Wschodu rozpoczęła Msza św. w kaplicy Res sacra miser przy Krakowskim Przedmieściu 62. Mszę św. odprawili ks. dr hab. Jacek Grzybowski z UKSW oraz sekretarz sekretariatu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża. Podczas drugiej części spotkania, które otworzył kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata uczestnicy wysłuchali wykładu ks. dra hab. Jacka Grzybowskiego na temat cnót obywatelskich.

Czytaj więcej »

O trudnych wyborach w Akademii ABC Chrześcijaństwa

Człowiek wobec trudnych wyborów moralnych w sytuacjach granicznych, to temat spotkania, jakie miało miejsce w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa UO UKSW we wtorek 16 grudnia. Spotkanie poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata. Było to, jak powiedział prelegent przedłużenie refleksji nad rolą ludzkiego sumienia w wyborach uwikłanych w trudne konteksty prawne, polityczne i społeczne.

Czytaj więcej »

O kulturze obrazka w Akademii Cnót Obywatelskich

Jak się wybronić przed ideologią obrazka?- to pytanie któremu został poświęcony wieczór w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW 17 grudnia br. w sali św. Wincentego przy warszawskiej bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Jak powiedział prowadzący spotkanie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, żyjemy w czasach przełomu w naszej kulturze, która powoli rezygnuje z utrwalanego w piśmie dyskursu na rzecz prezentowanego przez telewizję i internet obrazka. W ten sposób przekazywany komunikat nie odwołuje się już do naszego rozumu a do samych tylko emocji. Gość spotkania red. Tomasz Terlikowskidyrektor Telewizji Republika w sposób niezwykle atrakcyjny, oparty na przykładach, przedstawił skutki tej transformacji kulturowej.

Czytaj więcej »

O szczęściu w Akademii Formacji Chrześcijańskiej

Filozoficzne koncepcje szczęścia były przedmiotem spotkania w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW zorganizowanej wspólnie z Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, z myślą o stypendystach ze Wschodu studiujących na warszawskich uczelniach. Spotkanie w kaplicy Res sacra miser przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. Leszka Kryżę. W drugiej części spotkania wykład na temat szczęścia wygłosił kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata.

Czytaj więcej »

Dylematy moralne w Akademii Dialogu Społecznego

Trudne dylematy moralne związane z historią pułkownika Ryszarda Kuklińskiego były przedmiotem kolejnego spotkania, jakie miało miejsce we czwartek 11 grudnia br. w Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie poprzedziła wizyta kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW dra Kazimierz Szałaty u nowego, kilka dni wcześniej zaprzysiężonego burmistrza miasta pana Jerzego Bauera. Podczas spotkania w magistracie rozmawiano na temat perspektyw dalszej współpracy naszej uczelni z miastem, w ramach wspólnie powołanej Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach