Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża - relacja ze spotkania

W niedzielę 11 maja br w ramach Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW w sali św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża w Warszawie  ks. dr Dariusz Pater wygłosił wykład na temat granic społecznego dialogu. Jak zaznaczył prelegent, żyjemy w świecie, w którym ogromną rolę odgrywa, a raczej powinien odgrywać dialog społeczny. Doszliśmy do takiego punktu w dziejach ludzkości, że musimy szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli.

Czytaj więcej »

O leczeniu niepłodności w UO UKSW

W niedzielę 4 maja w ramach Akademii Dobrego Wychowania i Rodziny UO UKSW przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie dr Bożena Bassa z Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW wygłosiła wykład "Niepłodność – in vitro czy naprotechnologia?" Spotkanie poświęcone problemom związanym z leczeniem niepłodności, które poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata było okazją do przedstawienia podstawowych problemów moralnych związanych z procedurą "in vitro", która w sposób nieuprawniony nazywana jest metodą leczenia niepłodności.

Czytaj więcej »

Kanonizacja Jana Pawła II

Uniwersytet Otwarty UKSW wyraża wielką radość w związku z Kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II, którego mądrość i wiara stanowią dla nas niezrównany wzór do naśladowania i niezgłębione źródło inspiracji w poszukiwaniu prawdy i zaangażowania na rzecz tych, którzy potrzebują naszej pomocy materialnej i duchowej. Bogu niech będą dzięki za to, co zdziałał poprzez posługę Świętego Jana Pawła II, Papieża, filozofa, teologa i człowieka o otwartym sercu.

Wyniki konkursu „Dzieci piszą listy do chorych”

Jak co, roku z okazji przypadającego w Święto Matki Bożej z Lourdes (11 lutego) Światowego Dnia Chorego Fundacja Polska Raoula Follereau wraz z Uniwersytetem Otwartym UKSW oraz Zespołem Szkół Specjalnych przy Szpitalu Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza w Warszawie zorganizowała konkurs literacko-plastyczny pod hasłem „Dzieci piszą listy do chorych”.  Konkurs został zorganizowany pod patronatem tygodnika "Niedziela".

Czytaj więcej »

Wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UKSW na sesji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W niedzielę 30 marca kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata oraz wykładowcy UO UKSW ks. prof. Jarosław Różański i prof. Bogdan Hazan wzięli udział w sesji naukowej zorganizowanej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pod hasłem: „Medycy dla Afryki”.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie

We wtorek 1 kwietnia w sali teatralnej kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim w Warszawie w ramach Akademii Wiary Uniwersytetu Otwartego UKSW ks. prof. Stanisław Urbański wygłosił wykład na temat teologii Bożego Miłosierdzia według Św. Faustyny. Jak znaczył prowadzący spotkanie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, w przeddzień kanonizacji papieża Jana Pawła II refleksja nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia ma swoje szczególne znaczenie.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku

We wtorek 25 marca br. odbył się kolejny wykład otwarty w ramach Akademii ABC Chcrześcijaństwa UO UKSW w parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Zgromadzonych gości powitał proboszcz parafii ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski.  Temat spotkania brzmiał  "Cnoty obywatelskie-fundament społecznego etosu" a poprowadził je ks. dr. hab. Jacek Grzybowski.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie

We wtorek 18 marca 2014 roku w sali teatralnej kościoła Wszystkich Świętych przy Pl. Grzybowskim w Warszawie w ramach Akademii Rodziny i Bioetyki UO UKSW ks. dr Dariusz Pater wygłosił wykład zatytułowany „Koniec wielodzietnej rodziny”. Jak zauważył prelegent, dzięki poprawie warunków bytowych i szybkiemu rozwojowi medycyny wydłużyła się długość ludzkiego życia, w wyniku czego przybywa w naszym społeczeństwie seniorów. Równocześnie zmienia się wzorzec społeczny, mający wpływ na model rodziny.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża w Warszawie

W niedzielę 9 marca br w ramach Akademii Cnót Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW przy bazylice św. Krzyża w Warszawie ks. dr hab. Jacek Grzybowski wygłosił wykład: „Cnoty obywatelskie – wyzwanie dojrzałej polityki” Otwierając spotkanie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata zaznaczył jak ważną rolę w porządkowaniu spraw społecznych pełni filozofia, która stawia w centrum osobę ludzką. Stąd w Akademii Cnót Obywatelskich gościmy nie tylko politologów, socjologów i historyków ale również filozofów, do których należy nasz dzisiejszy prelegent. Ks. dr hab. Jacek Grzybowski przypomniał w swoim wystąpieniu, że mimo różnorodności i globalności świata jedno wciąż pozostaje niezmienne – odkąd człowiek stał się istotą społeczną a tym samym kulturową, wkroczył także w obszar polityki.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża w Warszawie

W niedzielę 2 marca br w sali św. Wincentego a Paulo przy Bazylice św. Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie odbył się kolejny wykład otwarty zorganizowany w ramach Akademii Dobrego Wychowania i Rodziny Uniwersytetu Otwartego UKSW.  Jak co miesiąc, spotkanie, które tym razem poprowadził współtwórca Familijnej Jedynki Polskiego Radia red. Marcin Witan poprzedziła Msza święta w intencji rodzin sprawowana przez proboszcza ks. Zygmunta Roberta Berdychowskiego. Spotkanie z red. Marcinem Witanem zatytułowane "Sukcesy i miny"  otworzył kierownik Uniwersytetu Otwartego UO UKSW dr Kazimierz Szałata.
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach