Wykład otwarty w Gostyninie

W środę 19 listopada 2014 r. odbył się kolejny wykład otwarty w ramach Colloquia Gostiniensia w parafii p.w. św. Marcina w Gostyninie. Zgromadzonych gości powitał proboszcz parafii ks. kan. Ryszard Kruszewski. Wykład, którego temat brzmiał: Granice dialogu społecznego poprowadził ks. dr Dariusz Pater z UKSW .

Czytaj więcej »

O Państwie Podziemnym w Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW

W czwartek 13 listopada w Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się kolejne spotkanie, tym razem poświęcone fenomenowi Polskiego Państwa Podziemnego. Gościem wieczoru był wykładowca UO UKSW, kierownik działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego dr Karol Mazur. Spotkanie, które prowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałatajak zawsze otworzyli gospodarze miasta, pan burmistrz Władysław Krzyżanowski i jego zastępca pani Danuta Janusz.

Czytaj więcej »

Filip Frąckowiak w Akademii Cnót Obywatelskich

Przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW. Tym razem uczestnicy wieczoru, który prowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata zastanawiali się nad pytaniem, czy dzisiejsza Polska potrzebuje wzorców na miarę pułkownika Kuklińskiego? Spotkanie rozpoczęło się od przygotowanej przez Urszulę Szałatę projekcji wybranych fragmentów głośnego filmu „Jack Strong”.

Czytaj więcej »

Inauguracja Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW

We czwartek 6 listopada br. w kaplicy „Res sacra miser” przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowo utworzonej na mocy umowy między Uniwersytetem Otwartym UKSW a Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW.

Czytaj więcej »

Nawiązanie współpracy UO UKSW z Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie

We czwartek 6 listopada 2014 r. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata podpisał porozumienie o współpracy z dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszkiem Kryżą. Strony porozumienia wyraziły chęć współpracy na rzecz upowszechniania wiedzy oraz formacji osobowej i religijnej młodzieży ze Wschodu.

Czytaj więcej »

Ks. prof. Maciej Bała w Colloquia Gostiniensia

W środę 29 października gościem Colloquia Gostiniensia UO UKSW przy kościele św. Marcina w Gostyninie był ks. prof. Maciej Bała, który wygłosił wykład zatytułowany „Która religia jest prawdziwa?”. Ks. prof. Bała, jako specjalista z zakresu filozofii religii przeprowadził analizę największych religii świata w odniesieniu do chrześcijaństwa. Jak zauważył, w literaturze można znaleźć trzy podstawowe stanowiska. Pierwsze dwa mają charakter dosyć radykalny. Jedni bowiem uważają, że jedyną prawdziwą religią jest chrześcijaństwo, drudzy zaś, że wszystkie religie są prawdziwe i w jakimś sensie są sobie równe.

Czytaj więcej »

Prof. Bogdan Chazan w Akademii UO UKSW Płońsku

W poniedziałek 27 października odbył się kolejny wykład w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa. Tym razem, ze względu na duże zainteresowanie wykładem, który wygłosił prof. Bogdan Chazan, spotkanie odbyło się w sali teatralnej im Ks. Kan. Mirosława Tabaki pod kościołem św. Maksymiliana w Płońsku. Nasz prelegent witany był kwiatami, podziękowaniami ze strony pacjentek i dzieci, które przyszły na świat w kierowanym przez prof. Chazana szpitalu im. św. Rodziny w Warszawie. Licznie zebranych słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UKSW przywitał miejscowy proboszcz ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski. Pierwszą część spotkania poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, który w swoim wystąpieniu przedstawił filozoficzne podstawy konieczności respektowania wolności sumienia, niezależnie od arbitralnie ustanawianych rozwiązań legislacyjnych.

Czytaj więcej »

Pod patronatem Rektora UKSW XII Zlot Aniołów w Zielonce

W niedzielę 26 października w 12 rocznicę śmierci inicjatorki Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci Ani Szałaty do Zielonki koło Warszawy przyjechało kilkaset Dzieci na swój doroczny zlot organizowany pod hasłem „Wszystkie Anioły małej Ani”. Spotkanie, które swym patronatem objął Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński rozpoczęło się od uroczystej mszy św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, której przewodniczył ks. abp Henryk Hoser. Ksiądz Arcybiskup powiedział w homilii, że niepełnosprawność jest rzeczą względną. Kiedy bowiem w człowieku pewne zmysły niedomagają, inne wyostrzają się. Zebrane na wspólnej modlitwie dzieci wyprzedzają nas w swej wrażliwości i zaufaniu do Pana Boga.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW gościem jubileuszu PR i TVP

W niedzielę 19 października br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był gościem uroczystości Jubileuszu 25 - lecia Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kaplicy Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy, której przewodniczył Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Artur Niziński.

Czytaj więcej »

Wykład prof. B. Chazana w Ostrowi Mazowieckiej

We czwartek 16 października w Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie poświęcone aktualnie gorąco dyskutowanego zagadnienia tak zwanej Klauzuli sumienia, która w przypadku konfliktu prawa stanowionego z podstawowymi zasadami moralnymi pozwala na przykład lekarzowi odstąpić od sprzecznych z jego sumieniem działań. Gościem specjalnym spotkania był witany kwiatami i oklaskami na stojąco znany specjalista ginekolog zdymisjonowany ze stanowiska dyrektora szpitala św. Rodziny w Warszawie prof. Bogdan Chazan.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach