Kolejny wykład UO UKSW na warszawskim Kamionku

2 marca br Uniwersytet Otwarty UKSW zorganizował wykład otwarty w parafii Bożego Ciała na warszawskim Kamionku, który poprowadził pan mgr Hubert Kaczmarski na temat: „Dzieje parafii na Kamionku na tle historii Polski”. Otwierając spotkanie zorganizowane głównie z myślą o młodzieży zainteresowanej historią ks. Marek Lemiech, miejscowy wikariusz, podkreślił, że znajomość dziejów własnej parafii jest niezwykle ważnym czynnikiem utożsamiania się z parafią i integracji całej wspólnoty.

                   Więcej  parafii konkatedralnej  na warszawskiej Pradze:www.parafia-kamionek.pl

Pomoc dla Ukrainy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyłącza się do akcji pomocy humanitarnej organizowanej przez Fundację Polska Raoula Follereau pod hasłem: "Usłysz Ukrainę". Akcja realizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego pochodzenia na Wołyniu, które od kilku lat współpracuje z naszą Uczelnią. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Otwarty UKSW zorganizował dwie seje naukowe w Zamłyniu i w Łucku, o czym informowaliśmy na stronie UO UKSW..

Pieniądze mogą Państwo wpłacać na podane konto Fundacji: 87 1240 1082 1111 0000 0387 2932, z zaznaczeniem w tytule wpłaty "UKSW - UKRAINA". Do tej pory Fundacja już dwukrotnie przekazała środki na zakup niezbędnych leków potrzebującym na Majdanie. Wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie prosimy o wsparcie.

Światowy Dzień Chorego

Już po raz kolejny Uniwersytet Otwarty UKSW wraz z Fundacją Polską Raoula Follereau, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz harcerzy z ZHR zorganizował na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy obchody przypadającego na dzień 11 lutego Światowego Dnia Chorych. Honorowymi gośćmi tegorocznego spotkania w świetlicy szpitala przy ul. Niekłańskiej byli: pierwsza dama Rzeczypospolitej pani Anna Komorowska oraz ks. bp Marek Solarczyk.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w ramach Akademii Rodziny w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie

W ramach obchodzonego w Akademii Rodziny i Bioetyki Uniwersytetu Otwartego UKSW Światowego Dnia Chorego, we wtorek 11 lutego br. w sali teatralnej Kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie dr Kazimierz Szałata wygłosił wykład pod tytułem: Gdzie jest dzisiaj Hipokrates? Podczas spotkania, w którym wzięli udział oprócz stałych słuchaczy Akademii Rodziny UO UKSW studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Szałata przedstawił podstawowe tezy pierwszego spisanego kodeksu etycznego zwanego "Przysięgą Hipokratesa" oraz jego znaczenie dla rozwoju medycyny i kształtowania się etosu zawodu lekarza.

Czytaj więcej »

Wykład z okazji 65 rocznicy ingresu abpa Stefana Wyszyńskiego do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie

W dniu 2 lutego 2014 minęła 65 rocznica ingresu abpa Stefana Wyszyńskiego do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie i formalnego objęcia przez Niego Urzędu Prymasa Polski.
Z tej racji mgr Hubert Jerzy Kaczmarski  w ramach działalności Uniwersytetu Otwartego UKSW wygłosił w parafii Bożego Ciała  na Kamionku w Warszawie prelekcję poświęconą Osobie i Dziełu Prymasa Tysiąclecia. Podzielił się też swoimi wspomnieniami ze spotkań z Księdzem Prymasem.

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża w Warszawie

niedzielę 9 lutego br w Kościele Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie odbył się kolejny wykład w Akademii Cnót Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW. Tym razem znany historyk, prof. Janusz Odziemkowski podjął temat  Kiedy negacja państwa była obywatelską cnotą. Dylematy epoki zaborów. Profesor w jasny sposób przedstawił sytuację  w poszczególnych zaborach oraz jej wpływ na postawy Polaków po odzyskaniu niepodległości.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w ramach Akademii Wiary w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie

We wtorek 4 lutego br odbył się kolejny wykład w ramach Akademii Wiary w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. Spotkanie na temat Patrotyzmu w świetle wiary poprowadził ks. prof. Bronisław Mierzwiński. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża - relacja ze spotkania

W niedzielę 2 lutego br. odbył się kolejny wykład w Akademii Rodziny UO UKSW  w Kościele Św. Krzyża w Warszawie. Wykład na temat Zagrożeń jakie niesie pornografia poprowadziła Pani Katarzyna Stępkowska. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną ze spotkania.

Czytaj więcej »

61 Światowy Dzień Trędowatych w Akademii Dobroczynności UO UKSW

Z okazji przypadającego w niedzielę 26 stycznia br. 61 Światowego Dnia Trędowatych w Akademii Dobroczynności UO UKSW odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone aktualnym problemom związanym z walką z jedną z najstarszych chorób, jaką zna ludzkość oraz pracy misjonarzy katolickich wśród trędowatych. Spotkanie, które miało miejsce w sali Św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 poprowadzili: kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, sekretarz krajowy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji o. Kazimierz Szymczycha SVD oraz gospodarz miejsca o.Zygmunt Robert Berdychowski ze zgromadzenia księży misjonarzy. Podczas spotkania zaprezentowano przygotowaną przez Urszulę Szałatę wystawę obrazująca pracę ośrodków Follereau oraz polskich misjonarek służących ludziom chorym na trąd.

Czytaj więcej »

Wykład prof. Bogdana Chazana w Akademii Rodziny i Bioetyki

We wtorek 21 stycznia br w sali teatralnej kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim w Warszawie  odbył się kolejny wykład otwarty w Akademii Rodziny i Bioetyki Uniwersytetu Otwartego UKSW. Tematem spotkania, które poprowadził znany i ceniony lekarz ginekolog-położnik, dyrektor Szpitala Św. Rodziny w Warszawie prof. Bogdan Chazan były aktualne dylematy moralne lekarzy, którzy w swej pracy chcą kierować się głosem sumienia.
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach