Uniwersytet Otwarty UKSW na XIV Dniach Nauki w Zielonce

W dniach 4-5 grudnia br. w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce koło Warszawy odbyły się organizowane już po raz czternasty „Dni Nauki”. Tym razem spotkanie, w którym wzięło udział kilkuset uczniów z okolicznych szkół średnich zorganizowane zostało przy współudziale Uniwersytetu Otwartego UKSW pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora naszej Uczelni ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego.

Czytaj więcej »

Współpraca z Francją

W dniach 30.11- 2.12 br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW przebywał w Paryżu gdzie odbył kilka spotkań dotyczących współpracy z instytucjami francuskimi zainteresowanymi upowszechnianiem nauki społecznej kościoła oraz propozycją naszej oferty dydaktycznej w postaci zainaugurowanej Szkoły katedralnej w Łucku. W niedzielę spotkał się z przewodniczącym komisji Episkopatu Francji do spraw stosunków międzyreligijnych i nowych ruchów religijnych bpem Michelem Dubostem. W poniedziałek wziął udział w posiedzeniu Zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego Raoula Follereau, który przygotowuje międzynarodową sesję naukową poświęconą myśli francuskiego humanisty. Dr Kazimierz Szałata rozmawiał też o współpracy z Réseau Académique International Francophone Jean Pierrem Audoyer na temat określenia zasad i możliwości współpracy z UKSW realizowanej zarówno w kraju jak i u naszych wschodnich sąsiadów.

Pod patronatem Rektora UKSW Inauguracja Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie

W ostatnią niedzielę 23 listopada br. w liturgiczne Święto Chrystusa Króla w Łucku na Ukrainie odbyła się uroczysta Inauguracja Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego UKSW. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą sprawował proboszcz katedry ks. Paweł Chomiak. Uroczysta sesja inauguracyjna odbyła się w sali konferencyjnej Hotelu Ukraina. Przybyłych gości, wśród których znaleźli się między innymi: konsul Generalny Rzeczpospolitej w Łucku pani Beata Brzywczy, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki dr Nina Poremska, prezes Stowarzyszenia Sztuki Polskiej „Barwy KresoweJerzy Rolinger, redaktor naczelny „Wołyńskiej GazetyWłodzimierz Danyliuk, prezes „Lutsk Jazz ClubOleg Bakowski także znany na Wołyniu lekarz humanista, ordynator wojewódzkiego szpitala psychiatrycznego dr Jewgieniusz Szymanowicz oraz ordynator szpitala chorób zakaźnych dr Jurij Waleckii ordynator oddziału ginekologii inwazyjnej – konsultant ginekologii i położnictwa w Łucku dr Anna Kolesnik przywitał prezes Stowarzyszenia lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu dr Sergiusz Prokopiuk. Następnie pomysłodawca projektu Szkoły Katedralnej w Łucku, kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przedstawił reprezentowany przez siebie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jego historię, specyfikę i misję społeczną wyznaczoną ideałami swego patrona. Dr Szałata poinformował o możliwościach studiowania w UKSW zapraszając przyszłych kandydatów do kontaktu z Uniwersytetem Otwartym UKSW otwierającym swoją działalność w Łucku. Kierownik UO UKSW przedstawił także gratulacje, jakie skierowali do uczestników uroczystości Jego magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński oraz biskup diecezji warszawsko-praskiej Jego Ekscelencja ks. abp Henryk Hoser.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Gostyninie

W środę 19 listopada 2014 r. odbył się kolejny wykład otwarty w ramach Colloquia Gostiniensia w parafii p.w. św. Marcina w Gostyninie. Zgromadzonych gości powitał proboszcz parafii ks. kan. Ryszard Kruszewski. Wykład, którego temat brzmiał: Granice dialogu społecznego poprowadził ks. dr Dariusz Pater z UKSW .

Czytaj więcej »

O Państwie Podziemnym w Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW

W czwartek 13 listopada w Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się kolejne spotkanie, tym razem poświęcone fenomenowi Polskiego Państwa Podziemnego. Gościem wieczoru był wykładowca UO UKSW, kierownik działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego dr Karol Mazur. Spotkanie, które prowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałatajak zawsze otworzyli gospodarze miasta, pan burmistrz Władysław Krzyżanowski i jego zastępca pani Danuta Janusz.

Czytaj więcej »

Filip Frąckowiak w Akademii Cnót Obywatelskich

Przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW. Tym razem uczestnicy wieczoru, który prowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata zastanawiali się nad pytaniem, czy dzisiejsza Polska potrzebuje wzorców na miarę pułkownika Kuklińskiego? Spotkanie rozpoczęło się od przygotowanej przez Urszulę Szałatę projekcji wybranych fragmentów głośnego filmu „Jack Strong”.

Czytaj więcej »

Inauguracja Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW

We czwartek 6 listopada br. w kaplicy „Res sacra miser” przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowo utworzonej na mocy umowy między Uniwersytetem Otwartym UKSW a Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW.

Czytaj więcej »

Nawiązanie współpracy UO UKSW z Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie

We czwartek 6 listopada 2014 r. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata podpisał porozumienie o współpracy z dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszkiem Kryżą. Strony porozumienia wyraziły chęć współpracy na rzecz upowszechniania wiedzy oraz formacji osobowej i religijnej młodzieży ze Wschodu.

Czytaj więcej »

Ks. prof. Maciej Bała w Colloquia Gostiniensia

W środę 29 października gościem Colloquia Gostiniensia UO UKSW przy kościele św. Marcina w Gostyninie był ks. prof. Maciej Bała, który wygłosił wykład zatytułowany „Która religia jest prawdziwa?”. Ks. prof. Bała, jako specjalista z zakresu filozofii religii przeprowadził analizę największych religii świata w odniesieniu do chrześcijaństwa. Jak zauważył, w literaturze można znaleźć trzy podstawowe stanowiska. Pierwsze dwa mają charakter dosyć radykalny. Jedni bowiem uważają, że jedyną prawdziwą religią jest chrześcijaństwo, drudzy zaś, że wszystkie religie są prawdziwe i w jakimś sensie są sobie równe.

Czytaj więcej »

Prof. Bogdan Chazan w Akademii UO UKSW Płońsku

W poniedziałek 27 października odbył się kolejny wykład w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa. Tym razem, ze względu na duże zainteresowanie wykładem, który wygłosił prof. Bogdan Chazan, spotkanie odbyło się w sali teatralnej im Ks. Kan. Mirosława Tabaki pod kościołem św. Maksymiliana w Płońsku. Nasz prelegent witany był kwiatami, podziękowaniami ze strony pacjentek i dzieci, które przyszły na świat w kierowanym przez prof. Chazana szpitalu im. św. Rodziny w Warszawie. Licznie zebranych słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UKSW przywitał miejscowy proboszcz ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski. Pierwszą część spotkania poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, który w swoim wystąpieniu przedstawił filozoficzne podstawy konieczności respektowania wolności sumienia, niezależnie od arbitralnie ustanawianych rozwiązań legislacyjnych.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach