Kierownik UO UKSW w Genewie

W dniach 12-14 stycznia br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w uroczystym spotkaniu Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie. Uroczystą sesję jubileuszową zorganizowaną z okazji 80 urodzin założyciela Centrum ks. prof. Patricka de Laubier, który czasowo przebywa na leczeniu rozpoczęła msza św., którą w kaplicy Kantonalnego Szpitala Uniwersyteckiego odprawił biskup Genewy, Lozanny i Fryburga mgr Chares Morerod.

Spotkanie, w którym wzięli udział między innymi dyrektor Instytutu Phlilantrophos we Fryburgu prof. Nicolas Michel, prezydent AIESC prof. Paul Dembinski, prof. François Ruegg, prof. Miroslav Novak oraz prezes wydawnictwa Des Éditions du Rocher Ernesto Rossi di Montelera było okazją do prezentacji programu oferty dydaktycznej i formacyjnej Uniwersytetu Otwartego UKSW. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się nasza inicjatywa uruchomienia Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku na Ukrainie oraz zajęć realizowanych w ramach Akademii Formacji Chrześcijańskiej skierowanych do środowiska stypendystów ze Wschodu studiujących w Warszawie. Słuchacze Szkoły Katedralnej oraz Akademii Formacji Chrześcijańskiej otrzymają na koniec rocznego cyklu zajęć wspólne certyfikaty Uniwersytetu Otwartego UKSW i Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie.

Podczas pobytu nad Lemanem dr Kazimierz Szałata spotkał się też z założycielem wspólnoty Eucarestain ks. Nicolas Buttét. Spotkanie dotyczyło przygotowań do mających się odbyć w przyszłym roku w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. Dr Kazimierz Szałata przedstawił przygotowaną na tę okazję przez Uniwersytet Otwarty UKSW ofertę dydaktyczno-formacyjną w języku francuskim w ramach projektu „Pour découvrir le pays de JMJ”.

We środę 14 stycznia br. kierownik UO UKSW odwiedził w hospicjum De Bétlehem syna duchowego Sługi Bożego Raoula Follereau André Récipon.

(Z ostatniej chwili: wczesnym rankiem, w piątek 16 stycznia zmarł André Récipon. Kazimierz Szałata był ostatnią osobą, która miała kontakt z tym wielkim człowiekiem Kościoła.)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach