O nowoczesnym ateizmie w Płońskiej Akademii UO UKSW

We wtorek 27 stycznia w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa Uniwersytetu Otwartego UKSW odbyło się kolejne spotkanie poświęcone współczesnym obliczom ateizmu. We wprowadzeniu do wykładu ks. prof. Jacka Grzybowskiego kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata przypomniał przesłanie obchodzonego w ostatnią niedzielę stycznia Światowego Dnia Trędowatych, który jest poświęcony „walce z trądem i wszelkim trądem”.

Inicjator tego szczególnego dnia oprócz występującego w najbiedniejszych krajach świata trądu wywołanego bakterią Hansena wymieniał także rozprzestrzeniający się w krajach zamożnych trąd pod postacią nikczemności, egoizmu i bezbożności. Choć ateizm nie jest tożsamy z bezbożnością, jako postawą negującą wszelki respekt do tego, co święte – ateizm prowadzi do bezbożności, której skutki można oglądać na przykład w krajach postsowieckich.

Ks. prof. Jacek Grzybowski odwołując się do tekstów Alberta Camusa postawił pytanie, czy do bycia dobrym człowiekiem potrzebna jest wiara w Boga? Okazuje się, że twórcy współczesnych postaci ateizmu nie tylko odpowiadają negatywnie na to pytanie, ale wprost mówią, że by podjąć odpowiedzialność za świat, trzeba odrzucić Boga. Ta humanistyczna postać ateizmu skierowanego na odpowiedzialne zagospodarowanie świata bez perspektywy eschatologicznej wydaje się być dziś atrakcyjną propozycją. Jednak, jak zauważył wykładowca, nie można zapominać o skażonej grzechem ludzkiej natury skłonnej do zła i konieczności wsparcia jej łaską Bożą uzdalniającą nas do budowania prawdziwej cywilizacji miłości.

Styczniowemu spotkaniu w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa towarzyszyła wystawa Fundacji Polskiej Raoula Follereau „Polscy misjonarze na rzecz trędowatych”.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach