Pierwsza państwowa nagroda nowych władz Ukrainy dla kierownika UO UKSW

W piątek 6 lutego br. podczas uroczystej sesji naukowej zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata otrzymał honorową nagrodę nowych władz wolnej Ukrainy. Nagrodę przyznano za wieloletnią pracę na rzecz formacji zawodowej lekarzy oraz organizację pomocy humanitarnej dla naszych wschodnich sąsiadów. W imieniu marszałka województwa Łuckiego Walentyna Witera nagrodę przekazali dr Sergiusz Prokopiuk oraz Georgij Rollinger.

Jak powiedział w krótkiej laudacji dr Prokopiuk, ta prestiżowa państwowa nagroda została po raz pierwszy przekazana przez nowe, wybrane w wolnych, demokratycznych wyborach władze Ukrainy obywatelowi z innego kraju. Pierwotnie nagroda miała być wręczona podczas sesji Rady Obwodu Wołyńskiego w Łucku.

Drugą Nagrodę przyznaną za ofiarne i stałe zaangażowanie w pomoc humanitarną na rzecz ofiar wojny na Ukrainie realizowaną w ramach Fundacji Polskiej Raoula Follereau w imieniu lekarzy polskiego pochodzenia na Ukrainie otrzymał absolwent UKSW Michał Szałata. Decyzją ks. bpa Vitalija Skomarovskiego Michał Szałata pełni funkcję koordynatora Szkoły Katedralnej w Łucku.

Podczas sesji, w której oprócz gości z Ukrainy wzięli udział przedstawiciele dorocznego Motocyklowego Rajdu Wołyńskiego mec. Henryk Kozak z Puław przedstawił zadania nowo powołanego stowarzyszenia „Wołyń pamiętamy”, natomiast dr Sergiusz Prokopiuk zaprezentował wkład wielkich rodaków ziemi wołyńskiej do kultury polskiej oraz pracę działających dziś stowarzyszeń polonijnych – w tym Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu oraz Stowarzyszenia Kulturalnego „Barwy Kresowe”. Organizacje te dbając o prawdę historyczną przyczyniają się do utrwalania pamięci o świetności Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich. Ukraińscy goście z uwagą wysłuchali też wykładu dra Kazimierza Szałaty zatytułowanego: „Ojczyzna jako dobro wspólne w świetle nauki społecznej Kościoła”.

Dr Kazimierz Szałata już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia organizował w ramach Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej, najpierw w Genewie, a później w Warszawie, sesje formacyjne z udziałem lekarzy z Ukrainy. Od kilku lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu, Stowarzyszeniem „Barwy Kresowe” oraz Centrum Kulturalno-Oświatowym im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie. Wspólnie z profesorami ukraińskich uczelni i lekarzami zorganizował zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie kilka sesji naukowych dotyczących najpilniejszych problemów etyki lekarskiej i bioetyki. Ostatnią inicjatywą kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW realizowaną we współpracy z biskupem diecezji Łuckiej Vitalijem Skomarovskim, Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski i Fundacją Polską Raoula Follereau jest powołanie Szkoły Katedralnej w Łucku oraz Akademii Formacji Chrześcijańskiej w Warszawie dla stypendystów ze Wschodu. Te dwie inicjatywy realizowane są pod patronatem Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie.

Fragmenty wystąpienia dra Kazimierza Szałaty

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach