Uniwersytet Otwarty UKSW w szpitalu

Wzorem lat ubiegłych Uniwersytet Otwarty UKSW wspólnie z Fundacją Polską Raoula Follereau oraz harcerzami ZHR zorganizował w Szpitalu Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza w Warszawie uroczyste obchody Światowego Dnia Chorego. W uroczystym spotkaniu, któremu przewodniczył kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata uczestniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk, dyrektor Caritas ks. Dariusz Marczak, dyrekcja szpitala z panią dyrektor lek. med. Małgorzatą Stachurską-Turos oraz dyrekcja działającego przy szpitalu Zespołu Szkół Specjalnych nr 86 z panią dyrektor Alicją Kot.

Głównymi bohaterami uroczystości były zebrane w szpitalnej świetlicy chore dzieci i ich rodzice. Spotkanie uświetnił występ zespołu Roberta Smoderka KLEZMERSI oraz gry i konkursy z licznymi nagrodami przygotowane przez harcerki z 57 hufca ZHR Rosa Venti z Zielonki. Po uroczystej akademii wszyscy uczestnicy spotkania razem z księdzem biskupem odwiedzili chore dzieci pozostające na oddziałach warszawskiego szpitala. Podobnie jak w latach ubiegłych mali pacjenci mieli okazję włączyć się do Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci im. Małej Ani z Zielonki. Ci, którzy zainteresowali się przygodą misyjną wylosowali dla siebie misjonarza, za którego będą się modlić podczas pobytu w szpitalu.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach