Dwugłos dra Szałaty i prof. Chazana w Akademii Cnót Obywatelskich

Wyjątkowy charakter miało ostatnie spotkanie zorganizowane w ramach Akademii Cnót Obywatelskich przy bazylice św. Krzyża w Warszawie w święto Matki Boskiej z Lourdes, które od 23 lat z woli ojca świętego Jana Pawła II jest Międzynarodowym Dniem Chorego. Tym razem licznie zebrani słuchacze mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów na temat roli sumienia w służbie medycznej.

Kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata w swoim wykładzie „Antropologiczne podstawy Klauzuli sumienia” postawił pytanie, jakich cnót dzisiaj domaga się każda społeczna służba obywatelska, zwłaszcza służba zdrowia? W świecie wolnego rynku idei i ideologii, w świecie dominacji ekonomii i zysku od lekarzy oczekujemy prawości, która przejawia się w działaniu zgodnym z sumieniem. Doskonale wiemy, że coraz częściej jednak postawa zgodna z nakazami sumienia domaga się odwagi i roztropności. W swoim wystąpieniu dr Szałata zaznaczając, że występująca w przepisach prawnych tak zwana klauzula sumienia nie jest tylko dobrym gestem ustawodawców, ale wynika z podstawowej prawdy o podmiotowym charakterze osoby ludzkiej, której przynależy niezbywalna osobowa godność.

Prof. Bogdan Chazan w swoim wykładzie „Klauzula sumienia w zawodzie lekarza” przedstawił aktualną sytuację w medycynie na świecie, która wymyka się spod zasad etyki hipokratejskiej, która na pierwszym miejscu stawia dobro pacjenta bez względu na jego stan czy etap rozwoju. Szczególnie zagrożone jest życie człowieka przed urodzeniem. W świetle ustawodawstwa przyjętego w wielu krajach życie poczętego dziecka, u którego wykryto jakąś wadę genetyczną, albo chorobę nie jest nic warte. Mało tego, poprzez różne formy nacisku zmusza się lekarzy do eliminacji tych chorych dzieci, które wymagają szczególnej opieki i troski – o czym powinniśmy pamiętać dzisiaj, w dzień chorego. Prowadzi to do sytuacji, że ludzie prawego sumienia przestaną wybierać zawód lekarza, obawiając się, że będą musieli w swojej pracy robić coś, co jest niegodziwe. Prof. Chazan przedstawił też wiele pozytywnych inicjatyw i działań skierowanych na pełną ochronę ludzkiego życia, które pojawiają się w środowisku lekarskim zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach