O nowych wyzwaniach medycyny w Colloquia Gostiniensia

W środę 18 lutego br. przy wypełnionej po brzegi sali dolnego kościoła św. Marcina w Gostyninie odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Uniwersytet Otwarty UKSW w ramach Colloquia Gostiniensia. Tym razem spotkanie poświęcone współczesnym wyzwaniom moralnym, jakie stoją przed przedstawicielami zawodów medycznych poprowadzili: kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata oraz znany specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa prof. Bogdan Chazan.

Witając licznie zebranych uczestników comiesięcznej sesji, gospodarz miejsca, ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski wyraził radość z powodu takiego dużego zainteresowania tematem spotkania, który w sposób bezpośredni dotyka problematyki rodziny. Dr Kazimierz Szałata przypomniał, jak ważną w zawodach medycznych, zwłaszcza tych związanych z prokreacją i opieką nad rodzącym się życiem jest formacja etyczna. Żadne, nawet najbardziej doskonałe prawo nie zdejmuje z człowieka odpowiedzialności za jego czyny, które ze względu na podmiotowy charakter ludzkiego bytu zawsze mają wymiar moralny. Dr Szałata przypomniał także w kontekście analizy bytu ludzkiego, że jest w człowieku taka granica, której przekroczenie było by sprzeniewierzeniem się samemu sobie. Tej granicy strzeże tak zwana klauzula sumienia. Prof. Bogdan Chazan opierając się na swoich bogatych doświadczeniach związanych z jego szeroką działalnością naukową i kliniczną zarówno w kraju, jak i poza jego granicami przedstawił największe zagrożenia, jaki niesie ze sobą niemal powszechne już, liberalne traktowanie ludzkiego życia – zwłaszcza życia nienarodzonych dzieci. Coraz więcej ustawodawców zgadza się na zabijanie chorych lub niepełnosprawnych dzieci przed ich urodzeniem. Coraz liczniejsze są skandaliczne przypadki zmuszania lekarzy i pielęgniarek do decydowania o prawie do życia nienarodzonych dzieci albo do czynnego, lub biernego udziału w zabiegach aborcji. Nie tylko lekarze, ale i całe szpitale zobowiązane są do kontraktowania usług medycznych niezgodnych z przykazaniem „nie zabijaj”. W tym kontekście rodzi się pytanie, kto w przyszłości będzie wybierać zawód lekarza? Czy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będziemy mogli jeszcze spotkać w gabinecie medycznym osobę, która będzie miała odwagę odwołać się do swojego sumienia? 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach