Kierownik UO UKSW na sesji we Fryburgu

W dniach 3-5 września br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanej pod patronatem biskupa Genewy i Fryburga Charlesa Morerod oraz arcybiskupa Canterbury Justina Welby międzynarodowej interdyscyplinarnej sesji naukowej na Uniwersytecie we Fryburgu. Kolokwium zorganizowane przez Association Internationale pour l'Enseignement Chretien (dawniej: Międzynarodowy Uniwersytet Latający Nauki Społecznej Koscioła) we współpracy z Wydziałem Teologicznym i Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Społecznych we Fryburgu oraz Fundacją „Caritas in Veritate” poświęcone było kluczowemu, nie tylko z punktu widzenia polityki i ekonomii, zagadnieniu dobra wspólnego.

Podczas trzech dni zaprezentowano szeroką panoramę ujęć i koncepcji dobra wspólnego, które bezpośrednio wiąże się z chrześcijańskim rozumieniem człowieka, jako osoby. Poza personalistycznymi ujęciami problemów społecznych, politycznych czy ekonomicznych jesteśmy skazani z jednej strony na indywidualizm, którego najwyraźniejszą egzemplifikacją jest antropologia Jean Paul Sartre'a, albo z drugiej strony, na kolektywizm, u podstaw którego leży substancjalizacjia społeczeństwa jako masy, z jaką mieliśmy do czynienia w marksizmie. Stąd wynika doniosłość opartej na personalistycznej wizji dobra wspólnego nauki społecznej kościoła katolickiego, czego dowodem była aktywna obecność przedstawicieli kościołów protestanckich ze zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego na czele. W sesji wziął również udział ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Sesja we Fryburgu, która wpisuje się w realizowany niemal od 25 lat, zainicjowany przez ks. prof. Patricka de Laubier cykl spotkań osób i środowisk z różnych stron świata zainteresowanych pogłębianiem i upowszechnianiem nauki społecznej kościoła była doskonałą okazją do ważnych spotkań i poszerzania pól wzajemnej współpracy. Głównym tematem rozmów kierownika UO UKSW były przygotowania do zaplanowanych na przyszły rok  Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz inicjatyw UKSW na rzecz pomocy kościołowi na Wschodzie na wzór realizowanej przez nasz uniwersytet Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie, czy przeznaczonej dla studentów ze Wschodu Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW. Biskup Madrasu z Indii Lawerence Pius zwrócił się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu pobytu i krótkiej formacji dla grupy 30 hinduskich uczestników Światowych Dni Młodzieży z diecezji Chenai. Podobną prośbę o zorganizowanie wykładów dla animatorów grup biorących udział w przyszłorocznym spotkaniu w Krakowie skierował na ręce dra Szałaty założyciel wspólnoty Eucarestain, znany animator różnych form formacji duchowej młodzieży Francji i Szwajcarii Nicolas Buttet oraz o. Antoine de la Fayolle, delegat diecezjalny duszpasterstwa młodzieży w diecezji Evry pod Paryżem. Pierwsza grupa animatorów z Francji ma gościć w UO UKSW już w październiku br.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach