Dr Kazimierz Szałata gościem Seminarium Społecznego w Velehradzie

W dniach 11-13 września br kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był gościem Międzynarodowego Kolokwium Społecznego w Velehradzie na Morawach. Spotkanie w stoicy Apostołów Słowian Cyryla i Metodego poświęcone było społecznym i moralnym aspektom rynku pracy dla osób powyżej 55 roku życia. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli różnych środowisk z Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec, Holandii, Belgii, Włoch i Polski dr Szałata zwrócił uwagę, że najczęściej w dyskusjach dotyczących rynku pracy redukujemy pojęcie pracy do sposobu zdobywania pieniędzy przez pracownika i pomnażania dochodów pracodawcy.

Tymczasem praca ludzka ma o wiele głębszy, osobowy charakter. Praca bowiem jest twórczą relacją człowieka do materii i drugiego człowieka. Jest sposobem realizacji życia osobowego człowieka, który nie jest bytem „przeciw drugiemu” (jak mówi Jean Paul Sartre) ale jest bytem „ku drugiemu” (jak Mówi Gabriel Marcel). Ten personalistyczny charakter pracy ludzkiej znajdujemy w samym centrum nauki społecznej kościoła, która winna być dla nas światłem, przy rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych związanych z transformacją i nowymi wyzwaniami rynku pracy. Dr Szałata zauważył, że obrona rynku pracy seniorów przez przytaczanie argumentów, iż zatrudnianie osób po pięćdziesiątce może przynieść większy dochód dla przedsiębiorstwa jest nieporozumieniem. Bo raz tak się dzieje, innym razem nie. Zatem trzeba na tak zwany rynek pracy spojrzeć przez pryzmat miejsca człowieka w życiu społecznym i poprzez pryzmat jego powołania. Homo faber nie jest tylko elementem struktur ekonomicznych, ale jest zawsze wolnym, świadomym i twórczym podmiotem, którego przeznaczenie sięga eschatologii.

Inicjatorem międzynarodowych Seminariów Społecznych w Velehradzie był znany czeski działacz katolicki, członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych dr Bedřich Vymětalík. Jego dzieło kontynuuje dziś dr Jiří Konečný.

Tegoroczne spotkanie poprowadzili prof. Ludmila Memcowa oraz prof. Wacław Nemec z Uniwersytetu Karola w Pradze a zakończył członek Papieskiej Akademii Społecznej prof. Lubomir Mlčoch.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach