Z udziałem ks. abpa Henryka Hosera Inauguracja Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary

We wtorek 26 stycznia br. rozpoczęła swoją działalność Warszawsko-Praska Akademia Wiary Uniwersytetu Otwartego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Uroczysta inauguracja z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera oraz przedstawicieli władz Uczelni odbyła się w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce. Po mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Hosera, który również wygłosił kazanie, słuchacze Akademii otrzymali indeksy oraz złożyli ślubowanie.

Oficjalnego otwarcia Akademii z „Gaudeamus” w wykonaniu Roberta Narojczyka dokonał przedstawiciel władz UKSW, prodziekan Wydziału Teologicznego o. prof. Grzegorz Bartosik OFM. Kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata przedstawił Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego oraz zasady funkcjonowania powołanych w ramach Uniwersytetu Otwartego Akademii. Obecny na uroczystości ks. Zbigiew Sajewski zaprezentował działalność Uniwersytetu Otwartego UKSW w diecezji płockiej gdzie od trzech lat działają: Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa oraz Akademia Colloquia Gosiniensia. Wykład inauguracyjny „Co to znaczy być człowiekiem wierzącym” wygłosił jeden z najwybitniejszych teologów polskich o. prof. Jacek Salij.

Nie jest to pierwsza inicjatywa Uniwersytetu Otwartego UKSW realizowana wspólnie z diecezją Warszawsko-Praską. W roku akademickim 2012/13 w ramach „Roku Wiary” zorganizowano wspólnie z Wydziałem Duszpasterskim DWP cykl wykładów otwartych poświęconych zagadnieniom wiary chrześcijańskiej. Warszawsko-Praska Akademii Wiary, która rozpoczyna swoją działalność w Zielonce na mocy porozumienia między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowanym przez kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW dra Kazimierza Szałatę i proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce ks. Kazimierzem Setą jest propozycją pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu teologii, mistyki, prawa kanonicznego, nauki społecznej kościoła oraz pokrewnych dziedzin. W ramach Akademii realizowany będzie jest cykl wykładów otwartych znanych profesorów UKSW i innych ośrodków myśli teologicznej i społecznej. Oprócz stałych wykładów w Zielonce przewidzenie są podobne spotkania w innych parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej.

http://www.salvetv.pl/multimedia/z-zycia-diecezji/4213/ruszyla-warszawsko-praska-akademia-wiary

Fotorelacja Piotra Jamskiego

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach