Kierownik UO UKSW w Paryżu

W dniach 8-9 marca kierownik Uniwersytetu Otwartego dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu gdzie wziął udział w posiedzeniu Zarządu Zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego Raoula i Madelaine Follereau. Podczas spotkania rozmawiano między innymi na temat organizacji konferencji poświęconej pastoralnym i etycznym aspektom walki z trądem na świecie oraz planowanego na rok 2017 kolokwium poświęconemu szeroko pojętemu dziedzictwu Raoula Follereau.

Po południu kierownik UO UKSW rozmawiał w siedzibie Konferencji Episkopatu Francji z krajowym duszpasterzem szkół wyższych o. Antoine de La Fayolle OPna temat przegotowań grup studenckich Regionu Paryskiego do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w lipcu tego roku w Krakowie. Jeszcze tego samego dnia dr Kazimierz Szałata spotkał się z dyrektorem Francuskiego Biura Réseau Académique International Francophone dr Jean Pierre Audoyer. Spotkanie dotyczyło rozwoju współpracy między UO UKSW a podobnymi instytucjami edukacyjno-uniwersyteckimi we Francji.

Drugiego dnia wizyty w Paryżu dr Kazimierz Szałata został przyjęty w Collège des Bernardins, które jest dziś prestiżowym miejscem wśród licznych uczelni paryskich, przez dyrektora badań naukowych prof. Antoine Arjakovsky'ego. Spotkanie dotyczyło współpracy na polu budowania dialogu międzyreligijnego na bazie powołanej w 2014 roku Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego UKSW w Łucku na Ukrainie.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach