Pochód islamu w Colloquia Gostiniensia UO UKSW

Marcowa sesja Uniwersytetu Otwartego UKSW realizowana w ramach Colloquia Gostiniensia poświęcona była obecności islamu w Europie. Wykład wprowadzający wygłosił ks. prof. Józef Grzywaczewski z Wydziału Teologicznego UKSW. Ks. Profesor przedstawił historię islamu i jego ekspansji na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Europie. Przypomniał także historię państwa Osmańskiego. Jak zaznaczył, pochodowi islamu zawsze towarzyszyła jakaś słabość kolejnych narodów.

Można by powiedzieć, że islam zdobywał kolejne tereny jakby na zaproszenie przynajmniej części na ogół zwaśnionych społeczności. Dziś historia powtarza się. Szukając taniej siły roboczej państwa zachodnie zapraszają muzułmanów z biedniejszych krajów. Jak zaznaczył ks. Grzywaczewski, sam islam jako religia nie jest groźny i miliony muzułmanów potrafią dobrze funkcjonować w społeczeństwach katolickich. Groźny jest rodzący się ekstremizm, którego pierwszymi ofiarami są sami muzułmanie. Kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata podzielił się swoimi doświadczeniami współpracy z muzułmanami we Francji, czy krajach afrykańskiego Sahelu. Przypomniał też, że po zamachach w Paryżu muzułmanie szukali schronienia w kościołach katolickich. Tak było na przykład w katedrze w Evry. Jak zgodnie zauważono, islam nie będzie stanowić zagrożenia dla naszej kultury, pod warunkiem, że nie stracimy swej własnej tożsamości. Inaczej mówiąc, jeśli chrześcijańska Europa obudzi się ze stanu bylejakości i nie odrodzi się duchowo. Jeśli nie, to wraz z masowym napływem emigrantów Europa stanie się kolejną strefą dominacji wyznawców religii Mahometa.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach