Upomnienie braterskie w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa

Upomnienie braterskie, jako jeden z uczynków miłosierdzia, było tematem marcowego spotkania w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa, które otworzył wykład ks. prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego z Wydziału Teologicznego UKSW.

Wykładowca za punkt wyjścia swego wystąpienia przyjął fragment Ewangelii św. Mateusza 18, 15-17: „Jeśli zgrzeszy twój brat względem ciebie, idź, zwróć mu uwagę sam na sam. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata; a jeśli nie posłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby każda sprawa miała potwierdzenie w wypowiedzi dwóch lub trzech świadków. Jeśli także ich nie posłucha, przedstaw [to] Kościołowi; a jeśli i Kościoła nie posłucha, niech ci będzie jak poganin i poborca”. Upomnienie winno wynikać z miłości i troski o drugiego człowieka. Wymaga jednak pokory, prawdy i roztropności, by mogło przynieść spodziewany efekt. Obojętność wobec zła czynionego przez bliźniego czyni nas współwinnymi zła, które powoduje i degradacji, której on ulega. W ten sposób upomnienie braterskie uczynione z miłości do bliźniego staje się jednym z uczynków miłosierdzia. Po niezwykle ożywionej dyskusji, w której wziął udział kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata gospodarz miejsca, ks. proboszcz Zbigniew Sajewski poprowadził Apel Jasnogórski na zakończenie dnia z kapłańskim błogosławieństwem.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach