Dzień Świętości Życia

Uniwersytet Otwarty UKSW włączył się w obchody Dnia Świętości Życia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Podczas uroczystej sesji zorganizowanej 9 kwietnia br. w kościele Bożego Miłosierdzia, który usytuowany jest naprzeciw Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, wykład na temat „Tajemnice ludzkiego bytu” wygłosił kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata. Drugi wykład zatytułowany „Wybrać życie” przedstawił prof. Bogdan Chazan.

W uroczystej konferencji z udziałem kanclerza kurii diecezjalnej w Zamościu ks. kan. dra Michała Maciołka, przewodniczącego Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin ks. dra Mirosława Sawki oraz Diecezjalnego Doradcy Życia Rodzinnego Doroty Szatraj wzięło udział kilkadziesiąt par narzeczonych z terenu całej diecezji. Na zakończenie, w imieniu proboszcza parafii ks. kan. Jana Andrzeja Chmaja, przedstawiciele duszpasterstwa rodzin złożyli wykładowcom UO UKSW podziękowania za ubogacenie filozoficzną, etyczną, teologiczną i medyczną refleksją diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Wykład dra Kazimierza Szałaty

Fotorelacja: Bartłomiej Surmacz z Katolickiego Radia Zamość

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach