Czy uda się obronić kulturę przed ateizmem?

Pytanie to postawił 13 kwietnia br. ks. prof. Jacek Grzybowski z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW podczas wykładu w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW przy bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Jak powiedział ksiądz profesor, współcześnie jesteśmy świadkami silnych tendencji sekularnych. Jest to proces, poprzez który społeczeństwa, kultury a nawet całe cywilizacje uwalniają się od wpływu instytucji religijnych, które w różnorakich przejawach oddziaływały na jednostki, rodziny, wspólnoty i życie społeczne. Ale wyłaniający się z idei laickich ateizm nie jest jedynie czystą negacją Boga.

Stał się dążeniem do wyciągnięcia wszystkich konsekwencji z tej negacji, z których najważniejszą jest wyzwolenie człowieka z mocy religii. W tej perspektywie ateizm staje się wartością uznaną, cenioną postawą ludzi myślących i wolnych. Chrześcijanie muszą być bardzo ostrożni wobec takich tez i tendencji. Św. Tomasz z Akwinu uczył, że nawet w stanie całkowitej niewinności (przed grzechem pierworodnym), człowiek potrzebował łaski Bożej, by właściwie kierować swoim życiem (Sum. Theol. I, q. 94, a. 3), potrzebował łaski dla roztropnego rządzenia sobą i innymi, życiem zarówno materialnym jak i moralnym. Wynika z tego, że kultura pozbawiona wiary chrześcijańskiej staje się ułomna, jest wyrazem błędnego rozpoznania natury człowieka, który potrzebuje Boga i jego mocy by dobrze rozpoznać znaczenie, cel i zadania swej egzystencji.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach