Społeczne skutki chrztu Polski

We wtorek 26 kwietnia br. w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa odbyła się sesja poświęcona społecznym skutkom chrztu Polski. Gościem spotkania, które poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego ks. prof. Henryk Skorowski. W swoim wykładzie przedstawił nową wizję człowieka i świata, jakie wniosło w historię Polski chrześcijaństwo.

Wraz z nią pojawiła się nowa kultura etyczna diametralnie rożna od pogańskiej. W centrum owej nowej kultury moralnej stanął człowiek związany z Bogiem. Bez tego związku ze Stwórcą istnieje zawsze groźna pokusa, by człowiek sam stał się Bogiem. Dziś wyraźnie widać to w konfrontacji chrześcijaństwa z liberalizmem, który na pierwszym miejscu zamiast człowieka, stawia samą wartość wolności, jako możliwości wolnych wyborów. Nauka społeczna kościoła postawiła człowieka w samym centrum życia społecznego, politycznego i ekonomicznego wprowadzając miłość jako podstawową zasadę regulującą relacje między ludźmi. Miłość rozumiana jako akceptacja wartości człowieka, każdego człowieka. Tym samym chrześcijaństwo nauczyło nas dialogu jako wspólnego poszukiwania prawdy przy zachowaniu szacunku dla tych, którzy myślą inaczej. Wreszcie chrześcijaństwo wniosło rozumienie wolności jako wyboru dobra, wolności, której granicą jest zło.

Po dyskusji, która skoncentrowała się na problemach metodologicznych nauki społecznej kościoła ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski poprowadził modlitwę zakończoną błogosławieństwem.

Wtorkowe spotkanie było drugą częścią obchodów jubileuszu 1050 lecia chrztu Polski w parafii św. Maksymiliana w Płońsku, które rozpoczęły się w niedzielę 17 kwietnia uroczystą mszą św z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Uroczystej mszy świętej przewodniczył i wygłosił kazanie metropolita Astany w Kazachstanie ks. abp Tomasz Peta. W niedzielnych uroczystościach, które zgromadziły rzeszę wiernych nie tylko z parafii i dekanatu płońskiego uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, sejmu i senatu (posłowie: Anna Cichomska i Robert Kołakowski oraz senator Jan Maria Jackowski), przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo diecezji płockiej oraz przedstawiciele służb mundurowych, które wystawiły swoje poczty sztandarowe. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentował kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach