W poszukiwaniu prawdziwej wiary

We czwartek 21 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary w Zielonce. Tym razem wykład na temat poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Która wiara jest prawdziwa?” przedstawił kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii UKSW ks. prof. Maciej Bała.

Prowadzący spotkanie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata przypomniał na wstępie treść dotychczasowych wykładów, które mają na celu poszerzanie naszej wiedzy oraz porządkowanie i pogłębianie wiary przytaczając wygłoszoną podczas inauguracji cyklu spotkań w Zielonce, przez o. prof. Jacka Salija OP definicję wiary, która jest cnotą teologiczną uzdalniającą nas do partycypacji w życiu wiecznym. Czy jednak każda wiara spełnia warunki tej definicji?. Ks. prof. Maciej Bała odróżniając wiarę od wierzeń przedstawił wyjątkowość wiary chrześcijańskiej, która pochodzi od samego Boga, który kocha człowieka pełną miłością i chce go zbawić.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach