Księga Tobiasza w Colloquia Gostiniensia

„Księga Tobiasza: opowiadanie o rodzinie, która musiała żyć w ciężkich warunkach” - to temat spotkania, które odbyło się w ramach zorganizowanego przez Uniwersytet Otwarty we współpracy z parafią św. Marcina w Gostyninie cyklu wykładów otwartych „Colloquia Gostiniensia”. Gościem sesji, w której wziął udział kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata był ks. prof. Waldemar Linke z Wydziału Teologicznego UKSW.

Jak zaznaczył w swym wykładzie, Księga Tobiasza jest tekstem o bardzo burzliwej historii i wielu formach literackich a nawet rozmaitych języków. Z tego względu trudno jasno odpowiedzieć na pytanie, w jakim kontekście kulturowym jest ona osadzona, ponieważ każda z wersji nosi ślady własnego środowiska, które nakładają się na warstwę wspólną całej tradycji. Na tym tle tematyka rodzinna, która zajmuje wiele miejsca w tej księdze wykazuje znaczną jednolitość. Rodzina przedstawiona jest jako podstawowa struktura społeczna i religijna. Z nią związane są wszystkie aspekty życia Żydów we wschodniej diasporze. Jest to rodzina rozumiana jako ród, który żyje w rozproszeniu geograficznym, lecz łączą jego członków silne więzi solidarności, które pozwalają im mierzyć się z trudnościami dotykającymi poszczególnych członków i rodziny wąsko rozumiane.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach