Kierownik UO UKSW w Paryżu

W dniach 18-20 maja br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu gdzie wziął udział w dwóch międzynarodowych kolokwiach naukowych w Maison d'Europe de Paris i w College des Bernardins. Uczestniczył również w posiedzeniu Zarządu Międzynarodowej Unii Follereau.

Pierwsze spotkanie Ukraine – Russie: se libérer des mythes, które zgromadziło specjalistów z Francji Rosji, Ukrainy i Polski poświęcone było aktualnym zagadnieniom społecznym Ukrainy w kontekście toczącej się na Wschodzie wojny. Jak powiedział dyrektor Badań Naukowych College des Bernardins prof. Antoine Arjakovsky, by dobrze zrozumieć problem Ukrainy, należy obalić narosłe w historii Europy mity, które są owocem zbiorowej wyobraźni, chociaż zawsze kryją one jakąś prawdę. Trzeba obalać mity i szukać owej ukrytej w nich prawdy. Nie wystarczy dziś mówić tylko o zmianach na poziomie prawa, ale chodzi o to, by prawo wiązać z etyką. A do tego potrzebna jest formacja – co realizuje na przykład od dwóch lat Uniwersytet Otwarty UKSW poprzez Szkołę Katedralną w Łucku. Podczas debaty dr Kazimierz Szałata zwrócił uwagę na przyczyny dla których Zachód ma problem ze zrozumieniem sytuacji na Ukrainie, którą próbuje się opisywać na przykład poprzez mit polskiej Solidarności i dekomunizacji rozumianej jako jednorazowy, prosty akt. Tymczasem Ukraina ma inne doświadczenia, a proces dekomunizacji jest bardzo złożony i długotrwały. Nie polega bowiem jedynie na zmianie struktur i rozwiązań legislacyjnych, ale na zmianie myślenia ludzi, którzy odkrywając wolność, winni uczyć się odpowiedzialności, a to właśnie wymaga formacji.

Drugie międzynarodowe Kolokwium zorganizowane w College des Bernardins pod hasłem: „Un nouveau récit pour l'Europe” we współpracy z Komisją Europejską dotyczyło najważniejszego dziś pytania o tożsamość Europy, w kontekście narastającego kryzysu Unii Europejskiej. Okazuje się, że w toczonych dyskusjach na temat przyszłości naszego kontynentu funkcjonują różne rozumienia Europy i jej źródeł. Wszystko zaczęło się od postawienia pod znakiem zapytania chrześcijańskich korzeni naszej zachodniej cywilizacji. Wymownym znakiem tego swoistego rodzaju relatywizmu jest fakt, że mimo wielu inicjatyw, które były podejmowane na przestrzeni ostatnich lat, nie udało się opracować nawet wspólnego podręcznika historii. Jedną z propozycji wspólnej pracy nad historią i kulturą Europy jest powołanie departamentu „Société, Liberté, Paix” w College des Bernardins, który od trzech lat jest miejscem regularnych spotkań i wymiany poglądów historyków i intelektualistów ze wszystkich krajów europejskich.

Podczas swego pobytu we Francji dr Kazimierz Szałata rozmawiał też na temat wspólnych inicjatyw dotyczących upowszechniania nauki społecznej kościoła oraz przyszłości ruchy Follereau między innymi z prof. Constantin Sigovem z Akademii Mohyla w Kijowie, Bernardem Marchadier, Michelem Récipon, Gerardem Tantin z Paris Assas a także Jacquesem Ouandaogo z Burkina Faso i Coty Ibrahiam Diakité z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach