Wykład otwarty w Akademii ABC Chrześcijaństwa w Płońsku

We wtorek 31 maja 2016 r. w ramach kolejnego spotkania w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa UO UKSW ks. prof. Bogumił Gacka MIC przedstawił wykład na temat personalizmu chrześcijańskiego, który  polega na afirmowaniu Osobowego Boga i nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, wyznacza prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, wymiaru moralnego przed wymiarem ekonomicznym, pracy przed kapitałem i miłosierdzia przed sprawiedliwością (Jan Paweł II).

Personalizm stanowi system, czyli sposób odczytywania wszelkich rzeczywistości z faktu osoby. Wykładowca przedstawił kolejno personalizm angielski (John Henry Newman, John MacMurray), personalizm francuski (Charles Bernard Renouvier, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier), personalizm niemiecki (Friedrich Daniel Schleiermacher, William Stern, Max Scheler), personalizm polski (Wincenty Granat, Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Czesław Stanisław Bartnik), personalizm rosyjski (Włodzimierz Sołowjow, Mikołaj Łosski, Mikołaj Bierdiajew), personalizm włoski (Antonio Rosmini-Serbati, Luigi Stefanini, Andrea Milano).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach