Wykład kierownika UO UKSW na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonikach

W dniach 1-8 września 2016 roku kierownik Uniwersytetu Otwartego UO UKSW dr Kazimierz Szałata przebywał na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonikach (Grecja), gdzie wziął udział w międzynarodowej sesji naukowej poświęconej najnowszej encyklice papieża Franciszka Laudato si’, podczas której wygłosił wykład zatytułowany: De l'humanisme intégral à l’écologie intégrale.

Spotkanie, które miało charakter interdyscyplinarny i zarazem ekumeniczny zorganizowano we współpracy z Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien, Centre for Eucumenical, Missiological and Environmental Studies oraz Siciak Research Centre for Religion and Culture At Aristotle University.

Specjalne przesłania do uczestników tej ważnej międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie środowiska skierowali: Jego Świątobliwość Papież Franciszek (przesłanie odczytała pani Flamilia Glovaneili z Papieskiej Rady Justitia et PAX) oraz patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Jego Świątobliwość Bartłomiej I (Przesłanie odczytał ks. prof. Chryzostom Nassis). Korzystając z video-transmisji, specjalne słowo do uczestników spotkania skierował także zwierzchnik kościoła anglikańskiego abp Justin Velby. Uroczystego otwarcia sesji w auli głównej Uniwersytetu Arystotelesa dokonał metropolita Tesalonik Antchimos.

Podczas trzydniowej sesji z udziałem uczestników z Indii, Argentyny, Grecji, Włoch, Polski, Beninu,  Szwajcarii, Niemiec, Rosji, Polski, Czech oraz Hiszpanii zaprezentowano kilkadziesiąt referatów analizujących problem ochrony naturalnego środowiska człowieka od strony teologicznej, ekonomicznej, etycznej, filozoficznej, demograficznej, politycznej, społecznej, religijnej. Biorąc pod uwagę dokumenty zarówno kościoła katolickiego, jak i prawosławnego oraz anglikańskiego można przyjąć, że ekologia jest dziś otoczona wspólną troską, która ma wymiar prawdziwie ekumeniczny. Potwierdziła to opublikowana na zakończenie konferencji wspólna deklaracja.

Przy okazji pobytu w Tesalonikach dr Kazimierz Szałata spotkał się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Arystotelesa z prof. Christosem Sironisem oraz prof. Niki Papageorgiu. Kierownik UO UKSW przedstawił naszą uczelnię wskazując na obszary, w których możliwa jest wzajemna współpraca na poziomie wspólnych badań naukowych, wspólnych konferencji a także wymiany kadry profesorskiej i studentów. Podobną prezentację przedstawili gospodarze Uniwersytetu Arystotelesa, który jest największą uczelnią w Grecji. Aktualnie studiuje w niej około 95 tys. studentów. Podobnie, jak UKSW Uniwersytet Arystotelesa jest uczelnią państwową, zachowując poprzez wydział teologiczny, ścisły związek z hierarchią kościoła greckiego. Wśród różnych kwestii, które zainteresowały naszych partnerów znalazła się oferta Uniwersytetu Otwartego UKSW, zwłaszcza Szkoła Katedralna w Łucku na Ukrainie, która może być miejscem realizacji potrzebnego dialogu ekumenicznego. Uniwersytet w Tesalonikach realizuje podobne zadania między innymi poprzez założony i kierowany przez dziekana Wydziału Teologii prof. Christophorosa Arvanitisa Centre for Eucumenical, Missiological and Environmental Studiem.

Przesłanie papieża Franciszka

Przesłanie patriarchy Bartolomeusza

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach