Kierownik UO UKSW na Seminarium Społecznym w Velehradzie

W dniach 9-11 września br kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był gościem Międzynarodowego Seminarium Społecznego w stolicy apostołów Słowian: świętych Cyryla i Metodego w Velehradzie na Morawach. Doroczne spotkanie poświęcone roli organizacji społecznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w świetle nauki społecznej kościoła  zgromadziło ponad stu uczestników z Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Albanii, Włoch, Austrii i Polski.

Podczas swojego wystąpienia dr Kazimierz Szałata podziękował delegacji albańskiej za dar świętej Matki Teresy z Kalkuty, która została kanonizowana kilka dni wcześniej. W kontekście omawianych podczas dwudniowej sesji problemów zwrócił uwagę na powtarzający się paradoks wzrostu zainteresowania zagadnieniami etyki życia społecznego poprzez publikacje, seminaria, szkolenia, przy równoczesnym braku przełożenia rezultatów tych przedsięwzięć na życie praktyczne. Zdaniem dra Szałaty dzieje się to dlatego, że zrezygnowano z formacji osobowej i zawodowej młodzieży. Edukacja została zredukowana do samego przekazywania wiedzy a rodzina, jako miejsce formacji jest w coraz większym kryzysie. Być może jest to zadanie dla związków zawodowych i organizacji korporacyjnych. Jak wynika z relacji uczestników konferencji, którą poprowadziła pani prof. Ludmila Nemcova z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, takie próby podejmowane są między innymi na Słowacji, w Czechach i w Niemczech.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach