Z udziałem ks. bpa M. Milewskiego Inauguracja roku w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa

O tym, że poznanie prawdy wyzwala i prowadzi do zbawienia, mówił ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. na rozpoczęcie kolejnego roku działalności Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Wykład inauguracyjny o odpowiedzialności internautów – katolików za głoszenie Dobrej Nowiny, wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch, były wieloletni rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

„Bóg chce, abyśmy jako chrześcijanie pogłębiali swoją wiarę, rozwijali ją, poszerzali wiedzę na jej temat” - przekonywał w homilii bp Mirosław Milewski.

Podkreślił, że odbywa się to właśnie w ramach Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa, inaugurującej piąty rok swojej działalności. Spotkania te cieszą się dobrą frekwencją, ich uczestnicy chętnie dyskutują, zapełniają podpisami profesorów „studenckie” indeksy, z satysfakcją przyjmują dyplom na zakończenie edukacji.

Hierarcha zaznaczył również, że celem tych spotkań jest przybliżenie podstawowych prawd wiary, pogłębienie jej, formacja chrześcijańska i rozwój życia duchowego. Uczestnicy poznają swoisty „alfabet chrześcijaństwa”. Różnorodność podejmowanej problematyki, świeże spojrzenie na wiarę z perspektywy naukowej, chęć intelektualnego i duchowego rozwoju - to tylko niektóre dobre owoce takiej edukacji.

„Dlaczego chcecie tu przychodzić? Kiedyś odpowiedzi na podobne pytanie udzielił nieżyjący już reżyser Krzysztof Kieślowski, autor filmowego "Dekalogu", który na stałe wszedł do kanonu polskich filmów chrześcijańskich. Zapytany o to, dlaczego czyta książki, odrzekł, że robi to dlatego, bo wie że "istnieje coś więcej, niż to, co można jedynie zobaczyć i dotknąć". Wam też nie wystarczy jedynie "zobaczyć i dotknąć". Wiecie, że jest coś więcej” – stwierdził bp Milewski.

Zaakcentował też, że „wiedza i wiara” - „fides et ratio” - sobie nie przeczą, a wręcz przeciwnie, dlatego wierni z Płońska chcą lepiej poznać Boga. Przytoczył też fragment encykliki „Lumen fidei” papieża Franciszka, że „ze względu na swoją wewnętrzną więź z prawdą, wiara może dać nowe światło, jej spojrzenie sięga dalej, ponieważ pojmuje działanie Boga, który jest wierny swojemu przymierzu i swoim obietnicom”.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej życzył też uczestnikom Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa, aby „szukali prawdy, poznawali ją i szli naprzód, w kierunku zbawienia”.

Po Mszy św. w auli domu parafialnego wykład o odpowiedzialności internautów – katolików za głoszenie Dobrej Nowiny wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch, były wieloletni rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Na konkretnych przykładach funkcjonujących stron internetowych o tematyce religijnej, ukazał pozytywy, wynikające z zawartych tam informacji. Zachęcił też do aktywnego ich współtworzenia.

Prelegent podkreślił również, że czymś niezmiernie ważnym, jest „dawanie chrześcijańskiego świadectwa” w różnego rodzaju dyskusjach, blogach i komentarzach internetowych. Medioznawca zachęcił słuchaczy, by nie bali się internetowej aktywności, mimo występującej niekiedy bariery wieku - „Tego naprawdę można się nauczyć” – przekonywał słuchaczy.

Docenił również ogromne doświadczenie seniorów, które może być wsparciem dla młodzieży: „Mamy do czynienia z pokoleniem `spuszczonych głów`. Młodzi ludzie, wpatrzeni w ekrany swoich telefonów komórkowych, budują sobie alternatywne życie: w normalnym życiu jest jeden człowiek, a w internetowym drugi, często o całkiem innym nazwisku, zainteresowaniach, wartościach. To bardzo niebezpieczne, dlatego oprócz dialogu w sieci, jest jeszcze potrzebny `dialog w rodzinie o sieci`” – zauważył ks. Kloch.

W ramach spotkania w Płońsku odbyło się też wręczenie indeksów nowym członkom Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa oraz dyplomów osobom, które po 4 latach ukończyły ją.

Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa rozpoczęła działalność w roku 2011, który w Kościele był Rokiem Wiary, z inicjatywy proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego ks. kan. Zbigniewa Sajewskiego i kierownika UO UKSW dra Kazimierza Szałaty. Spotkania w Akademii odbywają się raz w miesiącu, we współpracy naukowej z Uniwersytetem Otwartym UKSW w Warszawie. Uczestnicy wspólnie biorą udział we Mszy św., a potem słuchają wykładów z różnych dziedzin teologicznych. Posiadają indeksy oraz otrzymują dyplomy na zakończenie cyklu edukacji.

Źródło:http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/092016/plonska-akademia-abc-chrzescijanstwa-rozpoczela-piaty-rok-dzialalnosci

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach