Podziękowania dla UO UKSW z Francji

W ostatnich dniach września br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu, gdzie spotkał się między innymi z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży „Kraków 2016”, którzy wzięli udział w programie UO UKSW Pour decouvrir le pays de JMJ. Specjalne podziękowanie za przeprowadzenie sesji dla animatorów ŚDM, którzy wraz z krajowym duszpasterzem Szkół Wyższych we Francji o. Antoine de la Fayolle OP gościli w naszej Uczelni w dniach 19-23 października 2015 r. a także za trzydniową sesję dla 150 uczestników ŚDM zorganizowaną w Częstochowie, Choroniu, Lublinie, Zamościu, Złojcu i Nieliszu, w przeddzień spotkania z Ojcem Świętym w Krakowie, złożył jeden z pierwszych realizatorów projektu Papieża Jana Pawła II światowych spotkań młodzieży bp Michel Dubost.

Odpowiadając na potrzeby młodzieży z różnych krajów, dr Kazimierz Szałata przedstawił projekt powołania Centre International de Formation Chrétienne (Międzynarodowe Centrum Formacji Chrześcijańskiej), które było by reaktywacją inicjatywy z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia znanego profesora uniwersytetu w Genewie Patricka de Laubier a także sekretarza generalnego Université Catholique de L'Ouest, założyciela IRCOM oraz Institut Albert Le Grand l'Abbé Houarda i syna duchowego Raoula Follereau André Récipon. Centrum byłoby rozwinięciem inicjatyw formacyjnych realizowanych od czterech lat w UO UKSW w formie akademii tematycznych i sesji formacyjnych realizowanych tym razem na terenie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Europy Wschodniej. Według przyjętych założeń, Centrum ma się opierać na współpracy osób i instytucji, które są związane z działalnością uniwersytecką i duszpasterską. Projekt był tematem spotkań roboczych z założycielem i dyrektorem Institut Léon Harmel dr Jean Soubrier, dyrektorem krajowego biuraRéseau Académique International Francophone dr Jean Pierrem Audoyer oraz prezydentem Union Internationale des Associations Raoul Follereau Michelem Récipon. Podczas trzydniowego pobytu we Francji dr Kazimierz Szałata wziął także udział w posiedzeniu prezydium Mouvement pour la canonisation de Raoul et Madelaine Follereau a także w pspotkaniu zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego Follereau o. Bernardzie Courrone ss. cc.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach