Podziękowania dla UO UKSW z Ukrainy

Odpowiadając na zaproszenie sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Ukrainy ks. bpa Vitalija Skomarowskiego kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w obchodach jubileuszu czterechsetlecia fundacji katedry świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku na Wołyniu.

Centralną częścią jubileuszowych obchodów była msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego ks. abpa Claudio Gugerottiego z udziałem metropolity lwowskiego ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, ordynariusza diecezji łuckiej, jednocześnie pełniącego funkcję administratora diecezji kijowskiej ks. bpa Vitalija Skomarovskiego, ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej ks. bpa Leona Dubrawskiego, byłego ordynariusza diecezji charkowsko-zaporoskiej ks. bpa Mariana Buczka oraz obecnego ordynariusza tejże diecezji ks. bpa Stanisława Szyrokoradiuka, egzarchy grekokatolickiego kościoła ukraińskiego w łucku ks. bpa Jozafata Ołeha Howery, proboszcza parafii katedralnej ks. Pawła Chomiaka, władz konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej z konsulem generalnym Krzysztofem Sawickim na czele, przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich oraz licznie zgromadzonych księży, sióstr zakonnych i wiernych diecezji łuckiej. Po skończonej liturgii, podczas której ks. abp Claudio Guerotti wygłosił kazanie, zabrał głos ks. bp Vitalij Skomarovski, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania katedry zamienionej w swoim czasie na muzeum ateizmu. Ks. biskup złożył na ręce dra Kazimierza Szałaty podziękowanie dla UKSW za prowadzoną w ramach Uniwersytetu Otwartego Szkołę Katedralną i zaangażowanie w życie kościoła na Wołyniu. W drugiej części uroczystości badacz dziejów kresowych Krzysztof Krzywiński wygłosił wykład na temat historii łuckiej katedry, którą w 1616 roku ufundowali jezuici. Katedra dzieliła los burzliwych dziejów naszych wschodnich Kresów. Zamieniona po drugiej wojnie światowej na magazyn a później muzeum ateizmu zmartwychwstała siłą głębokiej wiary męczenników ziemi wołyńskiej – beatyfikowanego we wrześniu br. proboszcza bł. ks. Władysława Bukowińskiego, biskupa łuckiego sługi bożego Adolfa Szelążka i tysięcy ofiar tak zwanej „Rzezi wołyńskiej”. Po wykładzie odbył się koncert muzyki poważnej w wykonaniu narodowej artystki Ukrainy Zoi Komaruk (sopran) i Piotra Suchockiego (organy). Koncert poprowadził autor monografii katedry Anatolij Olich.

W przeddzień uroczystości dr Kazimierz Szałata spotkał się z nuncjuszem apostolskim na Ukrainie ks. abpem Claudio Gugerotti. Ksiądz Arcybiskup wyraził uznanie dla pracy na rzecz katolickiego kościoła na Ukrainie realizowanej poprzez Uniwersytet Otwarty UKSW i Fundację Polską Raoula Follereau. Uniwersytet Otwarty UKSW prowadzi nie tylko Szkołę Katedralną w Łucku, ale też Akademię Formacji Chrześcijańskiej w Warszawie, w której połowę słuchaczy stanowią studenci z Ukrainy.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach