Ks. dr hab. Waldemar Linke w Warszawskiej Akademii Biblijnej

W poniedziałek 17 października br.odbyło się kolejne spotkanie w ramach Warszawskiej Akademii Biblijnej UO UKSW. Tym razem ks. dr hab. Waldemar Linke z Wydziału Teologicznego UKSW wygłosił wykład poświęcony Listom Janowym. Przedstawił ogólną charakterystykę Pierwszego Listu św. Jana (1 J).

Jak zaznaczył wykładowca, zapoznawszy się z elementami formalnymi listu starożytnego i porównując ten schemat z 1 J można stwierdzić, że ten ostatni tekst de facto nie ma cech listu, a tradycyjnie przypisywana mu klasyfikacja do kategorii listów odpowiada tradycji kościelnej, a nie analizie formalno-literackiej. Wstęp listu (1 J 1,1-3) podkreśla skupienie się autora na temacie „Słowa życia”. Zakończenie jest podsumowaniem tego, co powiedziane zostało wcześniej zarówno w aspekcie poznawczym (trzykrotne przypomnienie stanu wiedzy odbiorców w 1 J 5,18-20a) oraz w aspekcie pragmatycznym, związanym z wyborem, jakiego odbiorcy 1 J muszą dokonać (1 J 5,20b-21). Tekst podkreśla silną więź autora z grupą, do której się zwraca, oraz duży, wzorowany na ojcowskim, autorytet. Myśl tego tekstu nie rozwija się linearnie, co powoduje, że trudno sporządzić jego przejrzysty plan. Jest to lektura, która wprowadza nas w klimat przepowiadania wczesnochrześcijańskich wspólnot związanych ze św. Janem.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach