Czy Biblia wyjaśnia cierpienie?

Pytanie, czy Biblia wyjaśnia sens cierpienia było przedmiotem październikowego spotkania w Akademii Colloquia Gostiniensia, w którym wziął udział kierownik Uniwersytetu Otwartego UO UKSW dr Kazimierz Szałata oraz ks. dr hab. Waldemar Linke. Jak zaznaczono na samym wstępie, w sensie filozoficznym mamy trzy sposoby wyjaśniania zła obecnego w świecie, które jest powodem cierpienia człowieka.

Pierwsze ujmuje zło w sensie metafizycznym, jako niedoskonałość bytu przygodnego, drugie to zło antropologiczne i trzecie to zło moralne, czyli zawinione przez człowieka. Jak powiedział ks. dr hab. Waldemar Linke, wszystkie te trzy interpretacje obecności zła w świecie możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Ale ostateczny sens doświadczenia zła i cierpienia znajdujemy w tak zwanej teologii Przymierza. Gdy człowiek pozostaje wierny przymierzu z Bogiem, może zawsze i w każdej sytuacji liczyć na łaskę Boga. Biblijny Hiob co prawda stracił wszystko, ale wierny Przymierzu znalazł Boga.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach