Pod patronatem Rektora UKSW „Wszystkie Anioły Małej Ani”

W niedziele 23 października odbyło się w Zielonce koło Warszawy zorganizowane przez Fundację Polską Raoula Follereau we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UKSW XIV Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci „Wszystkie Anioły Małej Ani”. Dorocznej imprezie gromadzącej za każdym razem około 35​0 niepełnosprawnych dzieci między innymi z Warszawy, Lasek, Niegowa, Fiszora, Pułtuska, Zielonki, Wołomina i Marek patronowali: przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej ks. abp Henryk Hoser oraz rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Uroczystość zorganizowana w Miejskim Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego rozpoczęła się od mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem proboszcza miejscowej parafii ks. Kazimierza Sety. Homilię wygłosił sekretarz krajowy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. Kazimierz Szymczycha. Podczas ofiarowania w imieniu uczestników zlotu Asia Wrońska odczytała rotę przystąpienia do Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci. Każdy uczestnik wylosował sobie misjonarza, za którego będzie się modlić przez cały rok. Na zakończenie liturgii głos zabrał też ks. Mieczysław Stefaniuk, który przypomniał historię dorocznych spotkań organizowanych w rocznicę śmierci jedenastoletniej Ani Szałaty – inicjatorki Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci.

Po wspólnym posiłku, który serwowali harcerze z 58 Szczepu ZHR „Rosa Venti” rozpoczął się koncert młodzieżowej orkiestry dętej z Pułtuska oraz kapeli „Drewutnia”. Po koncercie w asyście przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji niepełnosprawne dzieci prowadzone przez orkiestrę dętą wzięły udział w paradzie na ulicach miasta zakończonej w parku miejskim, gdzie harcerze przygotowali ognisko. To odbyła się finałowa modlitwa i krótki koncert biorących udział w spotkaniu zespołów muzycznych. Na zakończenie przed krzyżem harcerskim przy przejściu dla pieszych siostra samarytanka z DPS w Niegowie przekazała w imieniu uczestników dorocznego zlotu „Wszystkie Anioły Małej Ani” specjalny apel do kierowców.

Spotkanie zorganizowano przy współudziale harcerzy ZHR, rodziców i uczniów Gimnazjum Miejskiego w Zielonce przy wsparciu powiatu wołomińskiego.

Spotkanie prowadził dr Kazimierz Szałata.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji XIV Spotkania Niepełnosprawnych dzieci w Zielonce burmistrzowi miasta Zielonka, dyrekcji Gimnazjum Miejskiego w Zielonce, firmie TopClassic, hotelowi i restauracji „U Pietrzaków” zakładowi WISAPIS, firmie nagłaśniającej „BEART” „harcerzom ZHR pod komendą dh Aleksandry Lewandowskiej i dha Mateusza Skowronka, i wolontariuszom pod kierunkiem Sylwi Bodjańskiej, Adamowi Kudełce i Dariuszowi Baranowi za przygotowanie mszy św., Michałowi Szałacie za obsługę logistyczną, Urszuli Karczmarczyk za oprawę graficzną spotkania.

Fotorelacja Michała Szałaty i Grzegorza Karczmarczyka.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach