O sprawiedliwości i demokracji w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa

Sprawiedliwość i demokracja były przedmiotem październikowej sesji w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa, w której wziął udział ks. prof. Jan Przybyłowski z Wydziału Teologicznego UKSW oraz kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata. Spotkanie otworzył wykład ks. prof. Jana Przybyłowskiego, w którym zwrócił uwagę na rolę dobrze rozumianej w świetle nauki kościoła sprawiedliwości w życiu społecznym.

To sprawiedliwość leży między innymi u podstaw prawdziwego pokoju. Jak zauważono podczas dyskusji, najważniejszą rolę w budowaniu cnoty sprawiedliwości ma rodzina, tu bowiem człowiek uczy się podstawowych relacji społecznych. Na zakończenie ks. proboszcz Zbigniew Sajewski zakończył spotkanie modlitwą Apelu Jasnogórskiego. Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa założona w 2013 roku pod patronatem ordynariusza diecezji płockiej ks. bpa Piotra Libery jest jedną z pierwszych tematycznych akademii powołanych przez Uniwersytet Otwarty UKSW w ramach wychodzenia z ofertą dydaktyczną poza mury Uczelni. Od czterech lat nieprzerwanie skupia około 100 słuchaczy z Płońska i okolic. Pracę Płońskiej Akademii wspierają Katolickie Radio Płock, Ciechanów oraz redakcja Gościa Niedzielnego.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach