Kierownik UO UKSW w Krajowej Radzie Misyjnej

27 października 2016 kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w dorocznym spotkaniu Krajowej Rady Misyjnej, które poprowadził przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. bp Jerzy Mazur SVD. Jednym z głównych zagadnień poruszonych podczas spotkania była rola misjonarzy świeckich, którą przedstawił w swoim wykładzie o. prof. Jarosław Różański OMI z Wydziału Teologii UKSW.

Rozmawiano także na temat programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście” na najbliższy rok kościelny. Dr Kazimierz Szałata w imieniu Uniwersytetu Otwartego UKSW oraz Fundacji Polskiej Raoula Follereau zadeklarował włączenie się w realizację tego programu poprzez przygotowanie specjalnej oferty dydaktycznej realizowanej w ramach tematycznych akademii. Dr Kazimierz Szałata zwrócił uwagę na rolę katechetów w kształtowaniu świadomości misyjnej wiernych kościoła katolickiego. Dyrektor Misyjnego Dzieła „Ad Gentes” ks. dr Zbigniew Sobolewski zaprezentował przygotowane na przyszły rok scenariusze lekcji misyjnych, które są dostępne dla katechetów w formie publikacji w Komisji Episkopatu Polski. Uniwersytet Otwarty UKSW oraz Fundacja Polska Raoula Follereau od lat współpracują z Komisją Episkopatu Polski do spraw Misji poprzez współorganizację Festiwali Misyjnych, dorocznych spotkań Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci czy też wykłady otwarte poświęcone problematyce misyjnej.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach