Inauguracja w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary

We środę 28 października 2016 r. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce koło Warszawy odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary Uniwersytetu Otwartego UKSW. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył miejscowy proboszcz ks. Kazimierz Seta. Kazanie wygłosił ks. prof. Jan Przybyłowski z Wydziału Teologicznego UKSW.

Uroczystą sesję inauguracyjną poprowadził kierownik UO dr Kazimierz Szałata. W imieniu rektora UKSW ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego nowy rok akademicki otworzył dyrektor kancelarii rektorskiej o. dr Zenon Hanas SAC. Po uroczystym „Gaudeamus” wykład inauguracyjny na temat tajemnicy chrztu świętego wygłosił koordynator Warszawskiej Szkoły Biblijnej UO UKSW ks. prof. Waldemar Linke. Warszawsko-Praska Akademia Wiary UO UKSW działająca pod honorowym patronatem ks. abpa Henryka Hosera powołana została w 2015 roku w ramach programu duszpasterskiego Roku Wiary. Na początku wykłady odbywały się w Auli przy katedrze Warszawsko-Praskiej przy ul. Floriańskiej. Aktualnie Akademia działa w Zielonce i skupia około 100 słuchaczy zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu teologii, etyki, nauk społecznych i humanistycznych. Słuchacze Akademii otrzymują indeksy UKSW oraz końcowe dyplomy.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach