O Psalmach w Warszawskiej Akademii Biblijnej UO UKSW

W poniedziałek 7 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie z udziałem kierownika UO UKSW dra Kazimierza Szałaty w realizowanej we współpracy z Bractwem Słowa Bożego Warszawskiej Akademii Biblijnej Uniwersytetu Otwartego UKSW poświęcone Księdze Psalmów. Spotkanie w sali przy kościele środowisk twórczych przy Pl. Teatralnym w Warszawie poprowadził ks. dr Leszek Rasztawicki.

W swoim wykładzie warszawski biblista przypomniał, że kiedy modlimy się psalmami, modlimy się z samym Jezusem. Psalmy bowiem są powszechną modlitwą Kościoła. Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski napisał, że szczególne miejsce psalmów w Kościele bierze się stąd, iż zawierają one całą Biblię. Błogosławiony papież Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej z 1 listopada 1970 roku zachęcał: „Potrzeba, by we wszystkich ożyło serdeczne i żywe umiłowanie Pisma św. […]. Pismo św. ma się istotnie stać źródłem każdej modlitwy chrześcijańskiej. Trzeba zwłaszcza, by Lud Boży umiłował na nowo modlitwę psalmów […]”. Nawiązując do tych słów ks. dr Rasztawicki powiedział, że na naszych zajęciach próbujemy przybliżać bogactwo Psałterza, który jest modlitwą Kościoła Chrystusowego od samego początku. Już król Dawid śpiewał psalmy Panu. Pobożni Izraelici trwali na modlitwie, wyczekując Mesjasza. Sam Chrystus z Apostołami ukazuje modlitwę psalmami jako źródło ufności i poszukiwania woli Boga Ojca.

Zapraszamy do wspólnego odkrywania drogi modlitwy w lekturze i medytacji nad Psałterzem. Wykłady w Warszawskiej Akademii Biblijnej odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.30.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach