Ekumenizm w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary UO UKSW

Listopadowa sesja w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary poświęcona była aktualnym problemom ekumenizmu w Polsce. Gościem spotkania w auli Jana Pawła II przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce, które poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był szef redakcji programów ekumenicznych Polskiego Radia red. Marcin Witan.

Redaktor Witan nakreślił stosunek Kościoła Katolickiego do dialogu ekumenicznego na przestrzeni ostatnich stu lat a także scharakteryzował uwarunkowania i specyfikę pracy kierowanej przez niego redakcji Polskiego Radia, która udostępnia antenę dla licznych wspólnot chrześcijańskich pozostających poza kościołem katolickim. Za jedno z ważniejszych wydarzeń ekumenicznych ostatnich lat uznał podpisaną przez przedstawicieli kościoła rzymskokatolickiego i kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 23 stycznia 2000 roku w kościele ewangelicko-augsburskim pw. św. Trójcy w Warszawie wspólną deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu świętego.

Dzieląc się swoimi doświadczeniami ze współpracy z wyznawcami różnych kościołów chrześcijańskich red. Marcin Witan wyraził przekonanie, iż „działania ekumeniczne powinny polegać na współpracy miedzy wyznaniami chrześcijańskimi dotyczącej wspólnego świadczenia o Chrystusie Zbawicielu wobec świata nieprzychylnego orędziu chrześcijańskiemu lub nań obojętnego”.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach