Prof. Rafael Alvira gościem UO UKSW

W dniach 27-29 listopada 2016 r. przebywał w Polsce znany filozof hiszpański, obrońca rodziny we współczesnym świecie prof. Rafael Alvira z Katolickiego Uniwersytetu Navarra w Pampelunie. W sobotę wraz z kierownikiem Uniwersytetu Otwartego UKSW drem Kazimierzem Szałatą oraz dyrektorem Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II prof. Aleksandrą Vanney z Uniwersytetu w Buenos Aires (Argentyna) hiszpański gość odwiedził Lublin oraz architektoniczną perłę renesansu Zamość.

W poniedziałek 28 listopada prof. Rafael Alvira gościł w UKSW gdzie zwiedził obydwa kampusy uniwersyteckie, spotkał się między innymi z Rektorem UKSW ks. prof. Stanisławem Dziekońskim oraz dziekanem Wydziału Nauk o Rodzinie ks. prof. Mieczysławem Ozorowskim. Podczas spotkania w Uniwersytecie Otwartym rozmawiano na temat zadań uniwersytetów katolickich we współczesnej, zlaicyzowanej kulturze. Prof. Alvira wyraził uznanie dla działań UKSW realizowanych w ramach otwartej oferty dydaktycznej zorganizowanej w postaci tematycznych akademii działających między innymi przy parafiach i diecezjach. Jak zauważył, uniwersytet ma nie tylko dostarczać absolwentów na rynek pracy, ale ma budzić zainteresowanie wiedzą w szeroko pojętym środowisku. Jest to szczególnie ważne dziś, gdy szkoły wyższe zrezygnowały z pracy formacyjnej na rzecz przekazywania samej wiedzy. Dzielenie się zdobyczami nauki w każdy możliwy sposób jest podstawowym zadaniem społecznym, a w przypadku uczelni katolickich istotną forma realizacji swojej misji.

Warto zaznaczyć, że kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata od ponad dwudziestu lat współpracuje z prof. Alvirą w ramach Międzynarodowego Uniwersytetu Nauki Społecznej Kościoła AIESC, którego cele są podobne do tych, jakie realizuje UO UKSW.

Tego samego dnia wieczorem w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II odbył się zorganizowany w ramach wspólnego projektu pod nazwą „Akademia Myśli Jana Pawła II UO UKSW” panel dyskusyjny „John Paul II and the Challenge of a New Culture”, w którym oprócz prof. Rafaela Alviry wziął udział ks. prof. Martin Schlag – prawnik i teolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża w Rzymie, Konsultant Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Spotkanie prowadził prof. Paweł Skibiński. Zarówno panel, jak i dyskusja dotycząca roli rodziny we współczesnym społeczeństwie, ewangelizacji i wyzwań nowej kultury w myśli Jana Pawła II poprowadzona była w języku angielskim.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach