O Ezechielu w Warszawskiej Akademii Biblijnej

W pierwszy poniedziałek grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Prorocy biblijni VI w. Przed Chrystusem”  w Warszawskiej Akademii Biblijnej UO UKSW, podczas którego ks. dr Piotr Klimek kontynuował analizę tekstu Księgi Ezechiela ukazującą zdumiewającą pedagogikę Pana Boga, który objawia się Izraelczykom poprzez fakty. Prorok uświadamia im niewierność i rozpustę, ale tym którzy mają swoją świadomość grzechu obiecuje zbawienie.

Czym innym bowiem jest grzeszyć, a czym innym jest akceptować swój grzech. To może rodzić zdziwienie w człowieku, który chciałby wiązać zbawienie ze swoim nienagannym postępowaniem. Ale to Bóg zbawia człowieka, a nie człowiek zbawia siebie samego poprzez dobre uczynki.

Zajęcia w realizowanej wspólnie z Bractwem Słowa Bożego Akademii Biblijnej odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.30 w sali Duszpasterstwa Środowisk Twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie przy Pl. Teatralnym 20 w czterech grupach tematycznych prowadzonych przez wykładowców:

Ks. dr Piotr Klimek: Prorocy biblijni VI w. prz. Chr. (Jr, Ez, d-Iz, czyli „Prorok czasu próby”

Ks. dr Mariusz Szmajdziński: Księgi historyczne ST – cz. 2 (1-2 Sm, 1-2 Krl, Est)

O. dr Waldemar Linke: Listy janowe + Hbr.

Ks. dr Leszek Rasztawicki: Księgi mądrościowe ST – Księga Psalmów

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach