Gender w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary

Zagrożenia, jakie niesie z sobą ideologia gender były tematem grudniowego spotkania w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary, które poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata. Gościem wieczoru, który zgromadził w auli Jana Pawła II w Zielonce blisko setkę słuchaczy była pani prof. Maria Ryś z UKSW.

Jak zaznaczyła w swoim wykładzie pani profesor, ideologia gender wpisuje się w projekt tak zwanego społeczeństwa otwartego zakładającego nową wizję człowieka pozbawionego silnych związków z religią, państwem, rodziną – jednym słowem, bez wyraźnego poczucia tożsamości. Głoszona przez zwolenników ideologii gender teoria tak zwanej płci kulturowej stoi w sprzeczności z chrześcijańską wizją człowieka, w której respektuje się niezależny od człowieka porządek natury. Ostatecznie prowadzi to do zniszczenia rodziny, jako najwłaściwszego miejsca biologicznego i osobowego rozwoju człowieka. Dlatego powinniśmy bronić nasze dzieci przed treściami, jakie wnoszą do naszych szkół a zwłaszcza do internetu zainteresowane propagowaniem genderowskiej wizji świata środowiska LGBT. Uczestnicy spotkania podziękowali pani profesor za interesujący wykład a także za wszelkie działania na rzecz dobrego wychowania dzieci w naszym kraju.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach