O drogach i bezdrożach miłości w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW

W czwartek 12 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w Akademii Formacji Chrześcijańskiej. Spotkanie poświęcone problematyce miłości w rodzinie rozpoczęło się od mszy św. w kaplicy „Res sacra miser” którą odprawiłdyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Kryża. Na początku kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata przedstawił gości wieczoru, dra Sergiusza Prokopiuka prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu oraz prof. Grzegorza Łęcickiego z Wydziału Teologicznego UKSW.

Dr Prokopiuk przedstawił słuchaczom Akademii, którzy rekrutują się spośród studentów z Litwy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu i Ukrainy realizowane wspólnie z UO UKSW inicjatywy edukacyjne podejmowane w ramach Szkoły Katedralnej w Łucku. Następnie prof. Łęcicki przedstawił wykład, w którym omówił specyficzny aspekt emocjonalnych relacji rodzinnych, a mianowicie ideał miłości macierzyńskiej oraz negatywne aspekty jego realizacji, przejawiające się w tzw. miłości toksycznej, czyli nadopiekuńczej, bądź zaborczej. Przedstawił też rozmaite przykłady, dobitnie ilustrujące proces głębokich przemian kulturowych, obyczajowych i mentalnych wpływających na kryzys zarówno kobiecości, jak i męskości. Po prelekcji wywiązała się żywa i długa dyskusja, dotycząca społecznej skali omawianego zjawiska oraz jego najgłębszych przyczyn.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach