Bp Michel Dubost gościem UO UKSW

W dniach 10-13 lutego gościem Uniwersytetu Otwartego UKSW był znany hierarcha kościoła francuskiego bp Michel Dubost. Jak przypomniał podczas powitania na lotnisku Chopina w Warszawie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, uczelnia nasza wiele zawdzięcza francuskiemu biskupowi, który jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku organizował pierwsze wyjazdy studentów i profesorów ATK do Francji i Włoch. W trudnych czasach komunistycznej izolacji polskich uczelni starał się o zaproszenia i stypendia dla studentów a także pracowników warszawskiej uczelni katolickiej.

Organizował dla nich spotkania i pielgrzymki do Rzymu, Paryża, Wersalu, Reims czy na Mont Saint Michel. Jako pierwszy zaprosił polskich żołnierzy, by mogli oficjalnie uczestniczyć w dorocznej Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej w Lourdes. Przez wiele lat współpracował z Prymasem Polski ks. kard. Józefem Glempem w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich. Jest jednym z inicjatorów projektu Światowych Dni Młodzieży. W latach 1989 – 2000 był biskupem Armii Francuskiej. Od siedemnastu lat jest ordynariuszem diecezji Evry Corbeil-Essones. Obecnie przewodniczy Radzie Episkopatu Francji do spraw współpracy z innymi religiami i nowymi ruchami religijnymi. W roku 2012 powołany został przez papieża Benedykta do Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Przez wiele lat ks. bp Dubost przewodniczył Europejskiej Federacji Mediów Katolickich UNDA Europe. Jest autorem wielu książek, w tym encyklopedii katolickiej THEO i katechizmu dla młodzieży.

Ks. bp Michel Dubost rozpoczął swoją wizytę od spotkania z księdzem Arcybiskupem Henrykiem Hoserem. W sobotę wspólnie z kierownikiem UO UKSW drem Kazimierzem Szałatą i koordynatorem Szkoły Katedralnej Michałem Szałatą udał się na Ukrainę, by wziąć udział w specjalnej sesji w Łucku. Podczas pobytu za wschodnia granicą, w ramach obchodzonego akurat Światowego Dnia Chorego, ks. Biskup odwiedził kierowany przez związanego z naszą Szkołą prof. Jerzego Waleckiego Obwodową Klinikę dla Chorych na Gruźlicę. Na oddziale dziecięcym delegacja UO UKSW wraz z pacjentami i personelem modliła się w różnych językach.

W niedzielę francuski hierarcha odprawił w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła uroczystą mszę świętą o pokój na Ukrainie. Podczas homilii przypomniał, jak bardzo ważne są dla nas Boże Przykazania, których nie znosi Chrystus, ale wprost przeciwnie, podkreśla ich znaczenie. A najważniejszym z przykazań jest nakaz miłości bliźniego, nawet wtedy, gdy to jest trudne, nawet wtedy gdy bliźni jest naszym wrogiem, winniśmy w nim umieć dostrzec godność człowieka uczynionego na „obraz i podobieństwo Boże”.

Po Mszy świętej delegacja UO UKSW udała się wraz z drem Sergiuszem Prokopiukiem do dawnej siedziby Radziwiłłów – Ołyki. Ksiądz biskup Michel Dubost był poruszony widokiem zdewastowanej bazyliki Trójcy Świętej oraz warunkami pracy duszpasterskiej proboszcza ks. Jerzego Pohnerybki, który akurat wrócił z odległej prawie sto kilometrów miejscowości, dokąd udaje się co niedziela, by odprawić mszę świętą dla jednej starszej pani, dzięki której jeszcze istnieje niegdyś tętniąca życiem parafia. Nie to jest jednak dla ks. Jerzego najtrudniejsze, ale zamarzające podczas mszy świętej wino z wodą w kielichu, którego nie można dotknąć ustami, by nie przymarzły. Ks. bp Dubost wraz z towarzyszącymi mu osobami wziął udział w modlitwie miejscowego Legionu Maryi, do którego należy trzech panów.

Po południu w sali Szkoły Katedralnej UO UKSW, która znajduje się wewnątrz łuckiej świątyni odbyła się specjalna uroczysta sesja poświęcona problemom dialogu międzyreligijnego we Francji, na Ukrainie i na świecie. Spotkaniu, które prowadził wraz z ks. kan. Pawłem Chomiakiem dr Kazimierz Szałata towarzyszył koncert przygotowany przez przewodniczącego Stowarzyszenia Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe” Grzegorza Rolingera. Przed słuchaczami Szkoły Katedralnej wystąpili: światowej sławy tenor Wasyl Czepeluk oraz solistka opery narodowej Larysa Piwaczyk, którym akompaniowali: Svietlana Duda (elektroniczne pianino), Andrzej Podzizeń (skrzypce) i Mikoła Wojko (kontrabas).

Po powrocie z Ukrainy, francuski gość zwiedził obydwa kampusy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapoznał się z historią rozwoju uczelni oraz ze specyfiką pracy naukowej i formacyjnej na dziesięciu wydziałach UKSW a także programem Uniwersytetu Otwartego, który poprzez upowszechnianie wiedzy humanistycznej i religijnej realizuje misję uczelni noszącej imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przed powrotem do Francji ks. Biskup Dubost w towarzystwie dra Szałaty modlił się przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki a także przy grobie inicjatorki Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci Małej Ani z Zielonki oraz na cmentarzu obrońców warszawy z 1920 w Ossowie. Ostatnim punktem wizyty w Warszawie było spotkanie w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym Bonifratrów z prof. Mieczysławem Gogaczem, obecności którego dr Kazimierz Szałata złożył francuskiemu hierarsze podziękowania za blisko czterdzieści lat współpracy i życzliwość, jaką przez lata okazywał dla naszej uczelni.

 

Fotorelacja: Michał Szałata

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach