Kierownik UO UKSW w Paryżu

W dniach 23-26 marca 2017 r. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu gdzie 23 marca br. zorganizował i poprowadził uroczystą sesję z okazji pierwszej rocznicy śmierci ks. prof. Patricka de Laubier z Uniwersytetu w Genewie. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Polskiego Seminarium w Paryżu (Issy les Moulineaux) od uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. bp Michel Dubost.

Podczas homilii francuski hierarcha zaznaczył, że wszelkie dzieła, które są elementem realizacji chrześcijańskiego powołania do budowania cywilizacji miłości, o której nauczał zmarły profesor, mają swój początek w uważnym słuchaniu Słowa Bożego. Jest ono bowiem prawdziwym fundamentem nauki społecznej kościoła i źródłem zaangażowania chrześcijan w życie publiczne. Po mszy świętej dr Kazimierz Szałata przedstawił sylwetkę i dzieło założyciela i pierwszego prezydenta Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Społecznej Kościoła (Association Internationale de l'Enseignement Social Chrétien) oraz Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej (Centre International de Formation Chrétienne). Jako jeden z najbliższych współpracowników francuskiego profesora i mistyka, dr Szałata przypomniał, że jeszcze w czasach panującego w Europie Centralnej i Wschodniej komunizmu Patrick de Laubier wspierał wspólnoty religijne w Rosji, na Ukrainie, w Polsce i w innych krajach wschodniego bloku, dbając o rozwój intelektualny liderów katolickich. W ostatnich latach zaangażował się w pomoc kościołowi w Ameryce Południowej oraz w Chinach.

Podczas spotkania głos zabrał też między innymi gospodarz miejsca, wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. dr Krystian Gawron, który wyraził wdzięczność za to, że dla uczczenia rocznicy śmierci ks. prof. de Laubier wybrano Polskie Seminarium. Ks. rektor zaproponował, by w przyszłym roku zorganizować tu sesję naukową poświęconą dziełu zmarłego kapłana i profesora.

Jeszcze tego samego dnia dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanej przez prof. Pierre de Laubier debacie na temat szkolnictwa katolickiego we Francji i Europie z udziałem osób zaangażowanych w rozwój szkół prywatnych, które pozwalają kształtować młodzież w oparciu o tradycyjne wartości. Jak wynika z raportu o szkolnictwie prywatnym we Francji, wbrew powszechnym opiniom, rodzice chcą, by szkoła przekazywała rzetelną wiedzę, ale też wychowywała, ucząc dobrych relacji społecznych, dyscypliny, odpowiedzialności i zakorzenienia w chrześcijańskiej tradycji. Dr Kazimierz Szałata podzielił się wnioskami, jakie wynikają z aktualnie toczonych dyskusji związanych z reformą szkolnictwa na temat przyszłości polskiej edukacji. Istnieje dziś wiele wzorów nauczania i wychowywania od napoleońskiego stylu wojskowego, aż po liberalne, przyjemne szkoły bez wymagań. Najbardziej jednak wartościowym wzorcem jest wypracowana przez wieki pedagogika nawiązująca do tradycji szkół klasztornych i katedralnych, która kształtowała się od wczesnego średniowiecza i jest dziś kontynuowana przez najlepsze szkoły prywatne na Zachodzie.

Następnego dnia dr Kazimierz Szałata wziął udział razem z prof. Paulem Dembinskim z Fryburga w zorganizowanej na Uniwersytecie Paris-Douphin sesji naukowej poświęconej problematyce dobra wspólnego w dziedzinie finansów. Okazuje się, że pojęcie dobra wspólnego coraz częściej pojawia się w debacie publicznej, choć jeszcze nie widać przełożenia pogłębionej refleksji etycznej na codzienną praktykę banków, które utraciły swoją ważną społeczną misję, redukując ją do zysku i to niekoniecznie zysku tych, którzy powierzają im swoje oszczędności. Ostatnie lata pokazały, jak bardzo ważna jest etyka w dziedzinie finansów. Bardziej bowiem dziś niż kiedykolwiek zarówno klienci, jak i akcjonariusze oczekują uczciwości ze strony banków, której nie zapewnia najlepsze nawet kontrakty.

Na zakończenie swojej wizyty w Paryżu w sobotę 21 marca br. odpowiadając na zaproszenie przewodniczącego Stowarzyszenia Ekonomistów Katolickich we Francji, prof. Jean Yves Naudet z Uniwersytetu Aix-Marseiille dr Kazimierz Szałata uczestniczył w kolokwium poświęconym nauce społecznej kościoła „Ekonomia i relacje społeczne”. Jak powiedział we wprowadzeniu do konferencji biskup pomocniczy diecezji paryskiej Eric de Moulins-Beaufort, przedsiębiorstwo, które jest podstawą ekonomii jest w sposób naturalny związane z rodziną opartą na najbardziej podstawowych więzach społecznych. To tu człowiek rozwija się i realizuje. Czy jednak współczesna koncepcja przedsiębiorstwa w kontekście wymagań wynikających z globalizacji pamięta jeszcze o człowieku i jego relacjach. Jak uchronić relacje osobowe w machinie ekonomicznych struktur i systemów, jak można przewrócić dziś prawdziwie ludzki wymiar ekonomii? - pytali uczestnicy sobotniego spotkania zorganizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie UNESCO. Jak zauważył współorganizator kolokwium, prezes Fundacji „Amitié Politique” François de Lacoste Lareymondie, odpowiedź daje nam dziś nauka społeczna Kościoła, która winna być dla nas inspiracją przy podejmowaniu decyzji. Nie ma co prawda ekonomii katolickiej czy chrześcijańskiej, ale są chrześcijańskie wymagania, chrześcijańskie zasady życia społecznego.

Podczas pobytu w Paryżu dr Kazimierz Szałata spotkał się z prof. Roch-Christianem Jonsonem z Instytutu Medycznego w Pobé w Beninie (Afryka). Spotkanie dotyczyło możliwości studiowania studentów z Beninu w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak się okazuje, istnieje wiele powodów, dla których studenci z Afryki chcieli by u nas studiować nie tylko medycynę, ale także nauki społeczne. Jednym z nich jest bezpieczeństwo oraz zakorzenienie uniwersytetów w tradycji chrześcijańskiej.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach