Dzień Kazachstanu w UKSW

Uniwersytet Otwarty UKSW wraz z działającym przy Ambasadzie Republiki Kazachstanu Stowarzyszeniem Młodzieży Kazachskiej w Polsce BARS zorganizował we środę 29 marca 2017 r. Dzień Kazachstanu w UKSW. Było to wielkie święto kultury kazachskiej połączone z promocją naszej uczelni. Spotkanie zorganizowane w budynku Audytorium Maximum otworzył kierownik Uniwersytetu Otwartego dr Kazimierz Szałata zaznaczając, że Uniwersytet Otwarty UKSW wychodzi poza mury uczelni nie tylko na całą Polskę i Europę, ale wraz z dniem dzisiejszym sięga dalekiego Kazachstanu.

Zebranych gości na czele z konsulem Republiki Kazachstanu Bakytzhanem Bulegenovem przywitał prorektor UKSW ds. nauki i współpracy z zagranicą ks. prof. Ryszard Czekalski. Wyrażając radość z tego niezwykłego spotkania, zaprosił młodzież do studiowania na naszej uczelni. Towarzyszące występy artystyczne poprzez muzykę, taniec i śpiew pozwoliły uczestnikom zakosztować piękna tradycji i kultury naszych wschodnich sąsiadów. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia BARS Ruslan Yevniyev podziękował uczelni za to, że wspólnota młodych ludzi z Kazachstanu mogła w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sposób tak uroczysty obchodzić swoje doroczne narodowe święto Наурыз мейрамы. Na zakończenie uczestnicy spotkania spotkali się na wspólnym posiłku złożonym ze specjałów tradycyjnej kuchni kazachskiej.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach