O pokucie w Płońskiej Akademii „ABC Chrześcijaństwa”

Problematyce pokuty w czasach apostolskich poświęcona była marcowa sesja w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa. Gościem wieczoru w auli parafii św. Maksymiliana Kolbe z udziałem kierownika UO UKSW dra Kazimierza Szałaty był ks. prof. Józef Grzywaczewski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jak zaznaczył w swym wykładzie warszawski teolog, zagadnienie pokuty i Bożego Miłosierdzia wobec grzesznika wiązane było z chrztem świętym, który jest sakramentem zmywającym wszelki grzech. Stąd postulowano nawet, by chrzcić człowieka u jego kresu życia, chroniąc go przed ponownym upadkiem po uwolnieniu od grzechu. Czy jednak po chrzcie świętym człowiek może nadal korzystać z Miłosierdzia Bożego? Odpowiedź starożytni chrześcijanie znaleźli w pismach mało znanego autora Hermesa, którego orędzie o Bożym Miłosierdziu przypomina nauczanie s. Faustyny. Jak powiedział ks. prof. Grzywaczewski, Hermes przyznaje, że „chrzest jest podstawową formą grzechów. Ci, którzy stali się chrześcijanami powołani są do świętości i powinni więcej nie grzeszyć. Ponieważ wielu jest takich, którzy upadają, Bóg bogaty w miłosierdzie ustanowił inną pokutę, czyli możliwe jest przebaczenie grzechów po chrzcie”. Co prawda, Hermes nie mówi o wyznaniu grzechów przed kapłanem, ani o rozgrzeszeniu, ale wskazuje na możliwość nawrócenia grzesznika po chrzcie świętym.

Na zakończenie spotkania proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku ks. Zbigniew Sajewski poprowadził wieczorną modlitwę zakończoną błogosławieństwem.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach