UO UKSW na Obchodach Roku Biegańskiego. Wykład kierownika UO UKSW w Częstochowie

W dniach 7-8 kwietnia br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanej w ramach obchodów setnej rocznicy śmierci wielkiego filozofa, lekarza i filantropa dra Władysława Biegańskiego uroczystej międzynarodowej sesji naukowej. Patronat nad obchodami rocznicowymi, które wpisują się w program Roku Biegańskiego objęli: marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz prezydent miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk.

Uroczystą sesję naukową zorganizowaną w gmachu częstochowskiej filharmonii im. Bronisława Hubermana „Biegański i jego epoka. Filozofia i medycyna wczoraj i dziś” poprowadziła pani prezes Częstochowskiego Towarzystwa Lekarskiego dr Beata Zawadowicz.

W swoim wykładzie zatytułowanym „Mądrość i medycyna” dr Kazimierz Szałata zwrócił uwagę na mocne zakorzenienie myśli częstochowskiego filozofa w klasycznych tekstach od Sokratesa, Platona, Arystotelesa i stoickich mędrców zaczynając aż do chrześcijańskich autorów, którzy sztukę medyczną wynieśli na poziom miłosierdzia kończąc. Pozwoliło to Biegańskiemu zdystansować modne na początku XX wieku ideologie materialistyczno-pozytywistyczne, które kierowały etykę medyczną w stronę utylitaryzmu i scjentyzmu. Dzięki zakorzenieniu w hipokratejsko-chrześcijańskim etosie, medycyna opisana w jego słynnych „Myślach i aforyzmach o etyce lekarskiej” miała głęboko humanistyczny wymiar. Owszem, dr Biegański zwany profesorem bez katedry bardzo cenił naukę, sam prowadził badania i publikował ich wyniki. Ale doskonale wiedział, że nauka dostarcza medycynie tylko środków diagnostyczno-terapeutycznych. Nie zastąpi natomiast ludzkiego pochylenia się nad ludzkim cierpieniem. Medycyna, która rodzi się ze współczucia jest odpowiedzią na potrzeby człowieka. Nie choroba, jakiekolwiek patologie czy nawet zabiegi medyczne interesowały dra Biegańskiego, ale po prostu człowiek. Etyka zaś, którą uprawiał streszczała się w jednym zdaniu: „Nie będzie dobrym lekarzem, ten, kto nie jest dobrym człowiekiem”.

Jak zauważył w swej konkluzji dr Szałata, zgłoszony podczas sesji postulat, by każdy student kończący medycynę i rozpoczynający pracę zawodową otrzymał od władz samorządu lekarskiego „Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej” Władysława Biegańskiego otrzymał także oryginalny tekst Przysięgi Hipokratesa, która przez kilka tysięcy lat była podstawą budowania etosu lekarskiego w naszym kręgu kulturowym.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach