Delegacja UKSW na Wołyniu

W dniach 5-7 maja br. prorektor UKSW do spraw ds.nauki i współpracy międzynarodowej ks. prof. Ryszard Czekalski wraz z kierownikiem Uniwersytetu Otwartego UKSW drem Kazimierzem Szałatą przebywali na Ukrainie. Swoją wizytę u naszych wschodnich sąsiadów rozpoczęli od spotkania z dyrektorem Obwodowej Kliniki Gruźlicy w Łucku prof. dr hab. Jerzym Waleckim.

W sobotę delegacja UKSW wzięła udział w zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i Przyszłość obchodach ku czci obrońców polskiej ludności w okresie tak zwanej „rzezi wołyńskiej” w kolebce 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Centralnym punktem uroczystości była msza święta polowa sprawowana na cmentarzu pomordowanych Polaków w Przebrażu (obecnie miejscowość nazywa się Haiove) z udziałem władz obwodowych, przedstawicieli konsulatu RP, duchowieństwa oraz licznych delegacji z Polski sprawowana pod przewodnictwem sekretarza generalnego Konferencji Biskupów Ukrainy ks. bpa Vitalija Skomarowskiego. Tego samego dnia ks. prorektor Ryszard Czekalski wraz z drem Kazimierzem Szałatą rozmawiali na temat możliwości rozwijania współpracy naszej Uczelni z Ukrainą z wieloletnim konsulem RP na Wołyniu Krzysztofem Sawickim. Pan konsul złożył na ręce księdza prorektora wyrazy uznania, dla rozwijającej się od co najmniej czterech lat twórczej obecności Uniwersytetu Otwartego UKSW, który prowadzi w Łuku Szkołę Katedralną. Tego samego dnia delegacja naszego Uniwersytetu spotkała się z prezesem współpracującego z naszą Uczelnią Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu drem Sergiuszem Prokopiukiem, a także z założycielem ośrodka duszpastersko-wydawniczego „Wołanie z Wołynia” ks. Vitoldem-Yosifem Kovalivem z Ostroga.

W niedzielę 7 maja br. ks. prof. Ryszard Czekalski odprawił w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła mszę świętą z kazaniem w języku polskim. Po mszy św. w historycznej siedzibie Radziwiłłów Ołyce delegacja UKSW spotkała się z proboszczem i zarazem kustoszem słynnej bazyliki Trójcy Świętej ks. Jurijem Pohnerybką.

Centralnym punktem wizyty na Wołyniu była specjalna sesja Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego UO UKSW poświęcona dziedzictwu świętego Papieża Jana Pawła II. Spotkanie, które prowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata rozpoczęło się od wykładu ks. prof. Ryszarda Czekalskiego. Uczestnicy cyklicznych spotkań w pięknie odnowionej dla potrzeb Szkoły Katedralnej sali w usytuowanej tuż obok średniowiecznego zamku księcia Litewskiego Lubarta katedry ze wzruszeniem dzielili się swymi wspomnieniami z tamtych pamiętnych dni, kiedy wraz z papieżem Janem Pawłem II na ziemi ukraińskiej pojawiło się światło nadziei na religijną wolność i godne życie. Podczas sesji ordynariusz Diecezji Łuckiej bp Witalij Skomarovski oraz proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Paweł Chomiak podziękowali za zaangażowanie UKSW w pracę edukacyjną i formacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie diecezji łuckiej, gdzie z inicjatywy dra Kazimierza Szałaty od kilu lat rozwija się gromadząca przedstawicieli inteligencji z całego Wołynia Szkoła Katedralna UO UKSW. Zwracając się do Księdza Biskupa Vitalija Skomarowskiego ksiądz prorektor Ryszard Czekalski podziękował w imieniu Rektora i Senatu UKSW za życzliwość i otwarcie na szeroko pojętą współpracę z naszą Uczelnią, która zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami – w tym ważnymi polsko-ukraińskimi sesjami naukowymi zorganizowanymi nie tylko na Ukrainie, ale także w Polsce, między innymi w Warszawie, Krakowie, Chełmie czy Kazimierzu Dolnym. Jak zaznaczył ksiądz prorektor, szczególne podziękowania należą się Księdzu Biskupowi za promowanie naszej Uczelni nie tylko w diecezji łuckiej, ale na całej Ukrainie. To między innymi dzięki życzliwości Jego Ekscelencji plakaty zapraszające młodzież do studiowania na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego można dziś znaleźć w kościołach katolickich na terenie kilku diecezji.​

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach