Spotkanie z dyrekcją CLVII Liceum w Warszawie

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/11_0.JPG

We wtorek 5 września odbyło się spotkanie dyrekcji nowego warszawskiego Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej z przedstawicielami naszej Uczelni, z prorektorem ks. prof. Ryszardem Czekalskim na czele. Ze strony Liceum w spotkaniu wzięli udział: dyrektor placówki mgr Małgorzata Król, wicedyrektor mgr Agata Zabokrzycka oraz nauczycie nauczycielka biologii mgr Beata Omiecińska i nauczyciel matematyki mgr Grzegorz Marciniak.

Ze strony uczelni obecni byli: dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku prof. Grażyna Gromadzka, prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr Sebastian Zając oraz kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono wstępnie obszary możliwej współpracy, która miała by polegać na swoistego rodzaju patronacie uczelni nad nowym liceum. Warto dodać, że spotkanie odbyło się w drugim dniu funkcjonowania placówki.

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/2_4.JPG  

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach