Kierownik UO UKSW w zarządzie UIARF

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/UIARF2mm.JPGKierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w posiedzeniu Zarządu Unione Internationale des Associations Raoul Follereau w Paryżu. Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Francji, Włoch, Hiszpanii, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Burkina Faso rozmawiano na temat kierunków rozwoju ruchu Follereau na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu. 

Dr Kazimierz Szałata stanął na czele komisji, która ma przygotować wybór dzieł Raoula Follereau do dygitalizacji i szerokiego udostępnienia ich w internecie w kilku wersjach językowych. Do realizacji projektu zostanie przygotowany i uruchomiony wspólnie tworzony międzynarodowy portal internetowy. W przyszłości planuje się także przygotowanie konkursów na prace dyplomowe związane z myślą francuskiego humanisty. 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach