Wykład dra Kazimierza Szałaty na temat pokoju

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/colloque1.JPGWykład kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW dra Kazimierza Szałaty na temat pokojowej inicjatywy Raoula Follereau otworzył ogólnopolską sesję naukową zorganizowaną 7 listopada br przez Instytut Socjologii UKSW z okazji 50 rocznicy ustanowienia przez papieża Pawła VI światowego dnia Pokoju.

Jak przypomniał dr Szałata, wszystko zaczęło się jeszcze pod koniec drugiej wojny światowej, gdy wielki myśliciel i humanista dwudziestego wieku skierował do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosvelta list, w którym wobec kończących się działań wojennych zachęcał do aktywnego budowanie pokoju, który nie jest tylko czasem ciszy po kanonadach armatnich. Proponował, by po zakończeniu walk jeszcze przez jeden dzień nie ustawać w działaniach, ale by to już nie było zabijanie, ale ratowanie tych, którzy dziś na świecie potrzebują pomocy.

Kilka lat później, w obliczu wzrastającego napięcia między dawnymi aliantami Raoul Follereau skierował dwa otwarte listy do wielkich panów tego świata; prezydenta Stanów Zjednoczonych i pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, w których prosił każdą ze stron zbrojących się na potęgę, w ramach tzw. zimnej wojny, o cenę jednego bombowca, co pozwoliło by mu wyleczyć wszystkich ludzi chorych na trąd. Ponieważ listy pozostały bez echa, francuski filozof i misjonarz zwrócił się do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Sithu U Thanta z propozycją ustanowienia Światowego Dnia Pokoju oraz światowego funduszu na rzecz pomocy najbiedniejszym mieszkańcom naszego globu. Mimo poparcia ze strony wielu krajów oraz ponad trzy milionowej rzeszy młodych ludzi z całego świata, rezolucja była wciąż odkładana. Dokładnie pięćdziesiąt lat temu znaną już na całym świecie inicjatywę podjął papież Paweł VI ustanawiając obchodzony każdego roku 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach