Dr Kazimierz Szałata gościem międzynarodowego spotkania w Saint Maurice w Szwajcarii

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/2_7.JPGW dniach 1-3 grudnia 2017 kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata było gościem dorocznego międzynarodowego spotkania Nicolas et Dorothée de Flüe w Saint Maurice, w szwajcarskim kantonie Valais.

Trzydniowe spotkanie zaangażowanych katolików, zorganizowane w cieniu romańskiego opactwa św. Maurycego prowadzili: były zastępca sekretarza generalnego ONZ prof. Nicolas Michel oraz charyzmatyczny założyciel wspólnoty Eucharistein o. Nicolas Buttet. W spotkaniu, które od kilkunastu lat gromadzi wybitne osobistości zaangażowane w życie Kościoła wzięli udział między innymi: dyrektor Instytutu Philanthrophos we Fryburgu prof. Fabryce Hadjadj, dyrektor Fundacji ANAK-Tnk pracujący wśród bezdomnych dzieci na Filipinach o. Matthieu Dauchez, założyciel domów dla niepełnosprawnych osób Simon de Cierne Laurent de Cherisey, znana prezenterka telewizyjna Frédérique Bedoń oraz najbardziej popularny bezdomny, który podczas pielgrzymki Fratello śpiewał dla Ojca Świętego Franciszka a dziś jest świadkiem Chrystusa wśród najuboższych, bezdomnych, uzależnionych i chorych Christian Delouche. Wśród uczestników spotkania znalazł się również wybitny biolog, twórca metody zapłodnienia in vitro prof. Jacques Restart, który mimo swojej zadeklarowanej postawy ateistycznej podziela wartości, jakich dziś bronią środowiska katolickie, na czele z papieżem Franciszkiem. Prof. Testart, z pozycji jednego z najwybitniejszych uczonych przełomu XX i XXI wieku przedstawił niebezpieczeństwa, jakie pojawiają się w nauce, która przestaje być wolna w poszukiwaniu prawdy, realizując zamówienia polityków i tych, którzy po prostu mają pieniądze na finansowanie wybranych badań naukowych. Odkrycia, których dokonał mogły by być lepiej wykorzystane. Zapłodnienie in vitro stosowane u zwierząt przeniesione na człowieka prowadzi do nieuchronnej katastrofy. Dlatego prof. Testart zaprzestał badań nad determinacją komórek rozrodczych, których wynik mógłby doprowadzić do wyprodukowania szczepionki antykoncepcyjnej. Spotkanie w Saint Marice dotyczyło najważniejszych wyzwań, jakie stoją dziś przed Chrześcijanami pragnącymi byc świadkami Chrystusa na ziemi. Jak wynika z licznych konferencji i swiadectw, jedynym i skutecznym sposobem rozwiązania najpilniejszych problemów jest zaufać do końca Chrystusowi i pójść za Jego głosem. Nasz bowiem sposób naprawiania świata, mimo skądinąd potrzebnych kompetencji i dobrej woli nie zawsze jest trafny, o czym świadczą liczne przykłady. Spotkanie w Saint Maurice było okazją do podzielenia się doświadczeniami pracy formacyjnej, edukacyjnej i charytatywnej realizowanej od lat w Polsce, Francji, Szwajcarii i na Ukrainie przed dra Kazimierza Sałatę w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW, Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej oraz Fundacji Polskiej Raoula Follereau wraz Misyjnym Apostolstwem Niepełnosprawnych i Chorych Dzieci Małej Ani z Zielonki.

Oprócz wykładów i debat w sali teatru Martolet Kolegium Opactwa Saint Maurice uczestnicy spotykali się codziennie na modlitwie w bazylice. Odważniejsi mieli okazję odbyć pielgrzymkę górską do położonej na stromym klifie kaplicy Notre Dame du Scex, w miejscu, gdzie w 650 roku mieszkał pustelnik Amé de Remiremont. W roku 1993 zamieszkał tu na pięć lat organizator spotkań Nicolas et Dorothée de Flüe o. Nicolas Buttet.

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/4_6.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/0_0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/1_10.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/3_6.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/9_0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/8_1.JPG

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach